Is rheumatoid spondylitis a separate entity?

Arthritis Rheum. 1960 Feb;3:88-90. doi: 10.1002/art.1780030110.
No abstract available

MeSH terms

  • Ankylosis*
  • Humans
  • Spondylitis*
  • Spondylitis, Ankylosing*