Enzymatic transamination of pyridoxamine. II. Crystalline pyridoxamine-pyruvate transaminase

J Biol Chem. 1962 Jan;237:133-7.
No abstract available

MeSH terms

  • Pyridoxamine*
  • Transaminases / metabolism*
  • Vitamin B 6 / analogs & derivatives

Substances

  • Pyridoxamine
  • Vitamin B 6
  • Transaminases
  • pyridoxamine-pyruvate transaminase