Giardia in Straw-Necked Ibis (Threskiornis Spinicollis) in Western Australia

Vet Rec. 1992 Sep 19;131(12):267-8. doi: 10.1136/vr.131.12.267.

MeSH terms

 • Animals
 • Animals, Wild
 • Bird Diseases / epidemiology*
 • Bird Diseases / mortality
 • Bird Diseases / pathology
 • Birds
 • Giardia / isolation & purification
 • Giardiasis / epidemiology
 • Giardiasis / mortality
 • Giardiasis / pathology
 • Giardiasis / veterinary*
 • Intestine, Small / parasitology
 • Intestine, Small / pathology
 • Western Australia / epidemiology