NF-κB is 25

Nat Immunol. 2011 Jul 19;12(8):683-5. doi: 10.1038/ni.2072.
No abstract available

MeSH terms

 • Animals
 • Humans
 • Immunity, Innate / genetics
 • Immunity, Innate / immunology
 • Inflammation / genetics
 • Inflammation / immunology
 • NF-kappa B / genetics
 • NF-kappa B / immunology
 • NF-kappa B / physiology*
 • Transcription, Genetic / genetics
 • Transcription, Genetic / immunology

Substances

 • NF-kappa B