Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: een begripsverheldering

Tijdschr Gerontol Geriatr. 2007 Feb;38(1):15-23. doi: 10.1007/BF03074820.
[Article in Dutch]
No abstract available