Aspirin resistance: Where are we now?

Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Jun;13(4):370-3. doi: 10.5152/akd.2013.107. Epub 2013 Apr 11.

Abstract

Aspirin is an effective antiplatelet drug for preventing thrombo-embolic vascular events. However, clinical and laboratory evidence demonstrates diminished or no response to aspirin in some patients that is called aspirin resistance. This situation has been reported to be independently associated with an increased risk of adverse cardiovascular events. The exact mechanism of aspirin resistance has not been established yet. The clinical, pharmacological and genetic factors may be associated with aspirin resistance. However, there is not currently standardized test to the diagnosis and no proven effective treatment of aspirin resistance. This article summarizes aspirin resistance, discussing its definition, clinical outcomes, laboratory tests, possible causes and therapeutic approaches.

Trombo-embolik vasküler olayların engellenmesinde aspirin etkili bir antiplatelet ilaçtır. Bununla beraber bazı hastaların klinik ve laboratuvar bulguları aspirine cevabın azalmış veya hiç olmadığını gösterir. Bu durum aspirin direnci olarak adlandırılır ve artmış kardiyovasküler risk ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Aspirin direncinin mekanizması henüz tam olarak ortaya konulmamıştır. Klinik, farmakolojik ve genetik faktörler aspirin direnci ile ilişkili olabilir. Bununla birlikte aspirin direncinin günümüzde tanı için standardize testi ve kanıtlamış tedavisi yoktur. Bu makale aspirin direncini tanımlama, klinik sonuçlar, laboratuvar testleri, olası nedenler ve tedavisel yaklaşımları tartışarak özetlemiştir.

Publication types

  • Review

MeSH terms

  • Aspirin / pharmacology*
  • Blood Platelets / drug effects
  • Drug Resistance
  • Humans
  • Platelet Aggregation Inhibitors / pharmacology*

Substances

  • Platelet Aggregation Inhibitors
  • Aspirin