Effect of shisha vs. cigarette smoking on endothelial function by brachial artery duplex ultrasonography: an observational study

Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Dec;13(8):759-65. doi: 10.5152/akd.2013.4499. Epub 2013 Nov 25.

Abstract

Objective: In this study, we sought to investigate the effect of shisha smoking on endothelial function compared to cigarettes, using brachial artery ultrasound (BAUS) imaging in asymptomatic young adults with no other cardiovascular risk factors.

Methods: This is an observational case-control study where 30 young shisha smokers, 30 cigarette smokers and 10 healthy, non-smokers, age- matched subjects between 25-35 years old with no cardiovascular risk factors were recruited from all around Egypt. Flow-mediated dilation was assessed using brachial artery duplex ultrasonography.

Results: FMD% was significantly impaired among shisha smokers compared to cigarette smokers and non-smokers cigarettes (7.9 ± 3.8% vs. 12 ± 3.4% and 21.5 ± 2.5% respectively p<0.001).

Conclusion: Shisha smoking has a more hazardous effect on brachial artery endothelial- dependent flow mediated vasodilation compared to cigarette.

AMAÇ: Bu çalışmada başka hiçbir kardiyovasküler risk faktörü belirtisi olmayan genç yetişkinlerde brakiyal arter ultrason (BAUS) görüntüleme kullanarak nargile kullanımının sigaraya karşılık endotel fonksiyonu üzerine etkisini incelemek istedik. YÖNTEMLER: Bu çalışma bir gözlemsel vaka-kontrol çalışması olup; Mısır'ın birçok yerinden alınan 30'u nargile, 30'u sigara içen ve 10'u sağlıklı, içici olmayan, 25-35 yaş arası, yaş olarak eşleştirilmiş, hiçbir kardiyovaskuler risk taşımayan şahıslarla yapılmıştır. Akıma bağımlı dilatasyon brakiyal arter dubleks ultrasonografi ile ölçüldü.

Bulgular: %FDM sigara içenlere ve içmeyenlere nazaran nargile içenlerde önemli ölçüde azaltıldı (sırasıyla %12±3,4 ve %21,5±2,5; %7,9±3,8). SONUÇ: Nargile kullanımı sigara kullanımına göre brakiyal arter akıma bağımlı dilatasyona daha tehlikeli etkilere sahiptir.

Publication types

 • Observational Study

MeSH terms

 • Adult
 • Arteriosclerosis / etiology*
 • Brachial Artery / diagnostic imaging
 • Brachial Artery / drug effects*
 • Brachial Artery / physiopathology
 • Case-Control Studies
 • Endothelium, Vascular / diagnostic imaging
 • Endothelium, Vascular / drug effects*
 • Endothelium, Vascular / physiopathology
 • Female
 • Humans
 • Male
 • Regional Blood Flow
 • Smoking / adverse effects*
 • Tobacco Products
 • Ultrasonography, Doppler, Duplex