Spontaneous adrenal hemorrhage during pregnancy: review of literature and case report of successful conservative management

J Turk Ger Gynecol Assoc. 2011 Dec 1;12(4):263-5. doi: 10.5152/jtgga.2011.61. eCollection 2011.

Abstract

Spontaneous adrenal hemorrhage is an acute hemorrhage from the adrenal gland which occurs in the absence of trauma. The incidence of this condition during pregnancy is unknown. We describe a patient with massive unilateral adrenal hemorrhage which occurred during labor. The patient was successfully managed conservatively with complete resolution of the hematoma. A review of the literature of this rare condition is also presented.

Spontan adrenal kanama, adrenal bezden travma olmaksızın oluşan akut kanamadır. Bu durumun gebelik sırasındaki insidansı bilinmemektedir. Biz doğum sırasında ortaya çıkan ağır tek taraflı adrenal kanamalı bir hasta olgusunu tarif ediyoruz. Hasta başarılı bir şekilde konservatif olarak tedavi edildi ve hematom tamamen ortadan kalktı. Ayrıca bu ender durumun literatür derlemesi de sunulmaktadır.

Keywords: Adrenal hemorrhage; post partum; retroperitoneal bleed.