Effect of time of day on the relationship between lactate and ventilatory thresholds: a brief report

J Sports Sci Med. 2002 Dec 1;1(4):136-40. eCollection 2002 Dec.

Abstract

The purpose of this investigation was to study the effect of time of day on the relationship between lactate (LT) and ventilatory thresholds (VT) of pulmonary oxygen uptake (VO2). Seven moderately active male volunteers (26.3 ± 3.0 years, 1.74 ± 0.08 m, 76 ± 5 kg) performed a maximal incremental test (increases of 30 W every 2 min) on a cycle ergometer on consecutive days at 0900 h, 1400h and 1900 h in a randomized fashion. The anaerobic threshold was determined using both ventilatory gas analysis and blood lactate measures. Each of the following variables was recorded both at VT and the LT; heart rate (HR, beats.min(-1)), minute ventilation (VE, L.min(-1)), respiratory exchange ratio (RER), time to threshold (Time, sec), oxygen uptake (VO2, ml·kg(-1).min(-1)) and VO2 as a percentage of maximal oxygen uptake (%VO2max). The correlations between VT and LT variables analyzed by Pearson product moment correlations for each time of day. ANOVA was used to compare the data obtained at different times of the day. There were no significant differences for the data related to time of day either for ventilatory gas analysis or lactate measurements. The correlation coefficients between VT and LT variables were moderate to high (r=0.56-0.94) for time of day. However, the correlations for HR, VO2, and %VO2max (r=0.81-0.94) were slightly stronger compared with Time, VE and RER (r=0.56-0.88). It was concluded that, the data at VT and LT were not influenced by time of day.

Bu araştırma ile günün farklı zamanının laktat (LT) ve solunumsal eşik (VT) arasındaki ilişki üzerine olan etkisini incelemek amaçlandı. Yedi orta düzeyde aktif erkek gönüllü (26.3 ± 3.0 yıl, 1.74 ± 0.08 m, 76 ± 5 kg) birbirini takip eden günlerde rastgele sıra ile saat 0900, 1400 ve 1900’da bisiklet ergometresinde artan yüklerin (2 dakikada bir 30 W) kullanıldığı maksimal bir test yaptı. Anaerobik eşik solunumsal gaz analizi ve laktik asit ölçümleri ile belirlendi. VT ve LT için takip eden değişkenler kaydedildi; kalp atım sayısı (HR, sayı.dak-1), ventilasyon hacmi (VE, L.min-1), solunum oranı (VCO2 / VO2, RER), eşiğe ulaşılan zaman (Time, san), oksijen alımı (VO2, ml·kg-1.dak-1) ve VO2 ’nin maksimal oksijen tüketimine (VO2max) yüzdesel oranı (VO2max). VT ve LT için kaydedilen değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon matriks ile analiz edildi. Günün farklı zamanında elde edilen değerlerin karşılaştırmasında ise ANOVA kullanıldı. ANOVA sonuçlarına göre günün zamanı ile ilişkili olarak ne solunumsal gaz analizi ne de laktik asit ölçümü için anlamlı farklılıklar yoktu. Test edilen zamanlar için VT ve LT değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları orta ile iyi düzey (r=0.56-0.94) arasındaydı. Bununla birlikte Time, VE and RER (r=0.56-0.88) ile karşılaştırıldığında HR, VO2, VO2max% (r=0.81-0.94) için korelasyonlar biraz daha kuvvtli idi. VT ve LT ile ilişkili değerlerin genel olarak değerlendirildiğinde günün zamanından etkilenmediği sonucuna varıldı.

Keywords: Anaerobic threshold; circadian rhythm.