[The effect of Kaqun-water on the immune parameters of healthy volunteers]

Orv Hetil. 2014 Jun 15;155(24):949-53. doi: 10.1556/OH.2014.29943.
[Article in Hu]

Abstract

Introduction: Kaqun-water contains a high amount of stable oxygen, which absorbed through the skin and intestinal tract, increases tissue oxygenation.

Aim: The aim of the authors was to evaluate the effect of 21 days of Kaqun-water treatment on the immune parameters of healthy volunteers.

Method: Subpopulations of lymphocytes were determined by immune phenotyping, and CD25 and CD71 activation antigens were used to assess lymphocyte activation. Production of reactive oxygen intermediates was measured to determine the killing capacity of neutrophil granulocytes. Data was analysed with repeated measures ANOVA.

Results: The reactive oxygen intermediate production of neutrophils increased significantly in stimulated samples during three weeks of Kaqun-water treatment. The percent of activated, CD25 positive T and helper T cells, and the ratio of NK cells increased.

Conclusions: The increase in oxygen concentration caused by Kaqun-water treatment affects several immune functions: the killing potential of neurophil granulocytes is enhanced, the activation of lymphocytes shows an increased activity of immune function, and the elevated ratio of NK cells may help combat virally infected and tumorous cells.

Bevezetés: A Kaqun víz stabil, oldott formában tartalmaz nagy mennyiségű oxigént, amely a bőrön és emésztőrendszeren keresztül a szervezetbe jutva megemeli a szövetek oxigéntartalmát. Célkitűzés: A szerzők 21 napos Kaqun-terápia egészséges önkéntesek immunológiai paramétereire kifejtett hatásának vizsgálatát tűzték ki célul. Módszer: Immunfenotipizálással meghatározták a lymphocyta-alpopulációk arányát, CD25 és CD71 aktivációs antigénekkel felmérték a lymphocyták aktiváltságát, illetve megmérték a neutrophil granulocyták ölőképességével arányos reaktív oxigén intermedier termelést. Az adatokat ismételt méréses varianciaanalízissel elemezték. Eredmények: A neutrophil granulocyták reaktív oxigén intermedier termelése szignifikánsan nőtt a stimulált mintákban három hét Kaqun-kezelés alatt. Szintén emelkedett a CD25 aktivációs antigént kifejező T-, illetve helper T-lymphocyták százaléka, illetve az NK-sejtek aránya. Következtetések: A Kaqun-terápia által megemelt oldottoxigén-koncentráció számos immunológiai funkcióra hatással van: a neutrophil granulocyták ölőképességének fokozódását, a T-lymphocyták aktivációját, vagyis az immunválasz aktivitásának növekedését okozza, és növeli az NK-sejtek előfordulását, ami a vírussal fertőzött vagy tumoros sejtek elpusztítását segítheti elő. Orv. Hetil., 2014, 155(24), 949–953.

Keywords: Kaqun víz; Kaqun-water; NK cell; NK-sejt; immune phenotyping; immunfenotipizálás; leukocyta-ölőképesség; oxidative burst.

Publication types

 • English Abstract

MeSH terms

 • Adult
 • Analysis of Variance
 • Antigens, CD / analysis
 • Cytokine-Induced Killer Cells / immunology*
 • Female
 • Healthy Volunteers
 • Humans
 • Immunophenotyping
 • Interleukin-2 Receptor alpha Subunit / analysis
 • Killer Cells, Natural / immunology*
 • Lymphocyte Activation / immunology*
 • Lymphocytes / immunology*
 • Male
 • Middle Aged
 • Neoplasms / therapy
 • Neoplasms / virology
 • Neutrophils / immunology*
 • Oxygen / administration & dosage
 • Oxygen / immunology*
 • Reactive Oxygen Species / metabolism*
 • Receptors, Transferrin / analysis
 • T-Lymphocytes, Helper-Inducer / immunology
 • Water / administration & dosage
 • Water / chemistry*

Substances

 • Antigens, CD
 • CD71 antigen
 • IL2RA protein, human
 • Interleukin-2 Receptor alpha Subunit
 • Reactive Oxygen Species
 • Receptors, Transferrin
 • Water
 • Oxygen