Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation
Review
, 155 (32), 1259-64

[Euthanasia Outside Europe]

[Article in Hungarian]
Affiliations
Review

[Euthanasia Outside Europe]

[Article in Hungarian]
Máté Julesz. Orv Hetil.

Abstract

The passive form of euthanasia is legalized almost in every civilized country. Its active form is not a generally accepted legal institution. In Europe, active euthanasia is legalized only in The Netherlands, Belgium, Luxembourg and Switzerland. In Australia, the Act on the Rights of the Terminally Ill of 1995 legalized the institution of assisted suicide, which is not identical to active euthanasia. The difference lies in the fact that legalized active euthanasia means that the author of a murder is not punishable (under certain circumstances), whilst assisted suicide is not about murder, rather about suicide. In the first case, the patient is killed on his or her request by someone else. In the second case, the patient himself or herself executes the act of self-killing (by the assistance of a healthcare worker). In Australia, the institution of assisted suicide was repealed in 1997. Assisted suicide is legal in four USA member states: in Vermont, Washington, Montana and Oregon. In Uruguay, the active form of euthanasia has been legal since 1932.

Az eutanázia passzív formája csaknem minden civilizált országban törvényes. Az eutanázia aktív formája azonban nem általánosan elfogadott intézmény. Európában az aktív eutanázia csak Hollandiában, Belgiumban, Luxemburgban és Svájcban legális. Ausztráliában az 1995. évi, a terminális állapotban lévő személyek jogairól szóló törvény legalizálta az asszisztált öngyilkosságot, de ezt 1997-ben hatályon kívül helyezték. Az asszisztált öngyilkosság nem azonos az aktív eutanáziával, mivel törvényes aktív eutanázia esetén az emberölés elkövetője az, aki nem büntethető, míg asszisztált öngyilkosság esetén az öngyilkosságban való közreműködés elkövetője a nem büntethető személy. Az aktív eutanázia esetén emberölést hajtanak végre a betegen annak kérésére. Asszisztált öngyilkosság esetén a beteg hajtja végre az öngyilkossági cselekményt (egészségügyi segítséggel). Az asszisztált öngyilkosság az Amerikai Egyesült Államok négy tagállamában legális: Vermontban, Washingtonban, Montanában és Oregonban. Uruguayban az eutanázia aktív változata 1932 óta nem büntethető. Orv. Hetil., 2014, 155(32), 1259–1264.

Keywords: assisted suicide; asszisztált öngyilkosság; büntetőjog; criminal law; eutanázia; eutanázia Európában; eutanázia Európán kívül; euthanasia; euthanasia in Europe; euthanasia outside Europe; joguralom; rule of law.

Similar articles

See all similar articles

MeSH terms

LinkOut - more resources

Feedback