Bullet in hip joint

Eurasian J Med. 2013 Jun;45(2):141-2. doi: 10.5152/eajm.2013.29.

Abstract

Recently, hip arthroscopy has become more popular in the diagnosis and extraction of intraarticular foreign bodies compared to open surgery. If a foreign object such as a bullet is not extracted from the hip joint, it may cause mechanical arthritis, infection and systemic lead toxicity. We present the arthroscopic excision of a bullet from the hip joint of a 33-year-old male patient who sustained a gunshot injury.

Kalça artroskopisi son yıllarda daha fazla bir şekilde eklem içi patolojilerin tanısı ve tedavisinde açık cerrahiye göre kullanım alanı bulmuştur. Mermi çekirdeği kalça ekleminden çıkarılmadığı takdirde mekanik artrite, enfeksiyona yada sistemik kurşun zehirlenmesine yol açabilir. Ateşli silah yaralanması sonucu sağ kalça eklemi içinde mermi çekirdeğinin artroskopik olarak çıkarıldığı 33 yaşında erkek olgu sunuldu.

Keywords: Arthroscopy; bullet; hip joint.

Publication types

  • Case Reports