Development and Implementation of the Clinical Decision Support System for Patients With Cancer and Nurses' Experiences Regarding the System

Int J Nurs Knowl. 2017 Jan;28(1):4-12. doi: 10.1111/2047-3095.12099. Epub 2015 May 22.

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to develop and implement the clinical decision support system (CDSS) for oncology nurses in the care of patients with cancer and to explore the nurses' experiences about the system.

Methods: The study was conducted using a mixed-methods research design with 14 nurses working at a gynecological oncology clinic at a university hospital in Turkey.

Findings: The nurses stated that they did not experience any problems during the implementation of the CDSS, and its usage facilitated the assessment of patients' needs and care management.

Conclusions: The results indicated that the CDSS supported the nurses' decision-making process about patients' needs and preparation of individual care plans.

Practice implications: The CDSS should be developed and implemented by the nurses working with patients with cancer. AMAÇ: Amaç kanser hastalarının bakımına yönelik klinik karar destek sistemi oluşturmak, uygulamak (KKDS) ve sistemi kullanan hemşirelerin deneyimlerini incelemektir. YÖNTEM: Çalışma kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri kullanılarak Türkiyede'ki bir üniversite hastanesinin jinekolojik onkoloji servisinde çalışan 14 hemşire ile yürütülmüştür.

Bulgular: Hemşireler KKDS'ni kullanırken herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve sistemin hasta gereksinimlerini değerlendirmeyi ve bakım yönetimini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. SONUÇ: Bulgular hastanın gereksinimlerine karar verme sürecinde ve bireysel bakım planları hazırlamada KKDS'nin hemşireleri desteklediğini göstermektedir. HEMŞIRELIK UYGULAMALARI IÇIN ÖNERILER: Kanserli hastaların bakımına yönelik KKDS geliştirilebilir ve hemşireler tarafından klinikte kullanılabilir.

Keywords: Clinical decision support system; decision making; decision support system; nursing care management.

MeSH terms

  • Adult
  • Attitude to Computers
  • Decision Support Systems, Clinical*
  • Humans
  • Neoplasms / nursing*
  • Nursing Staff / psychology*
  • Oncology Nursing
  • Turkey
  • Young Adult