[Stevia in the fight against dental caries]

Ned Tijdschr Tandheelkd. 2015 Jan;122(1):51-5. doi: 10.5177/ntvt.2015.01.14161.
[Article in Dutch]

Abstract

Stevia is a natural, non-caloric sweetener of plant origin. The sweetening power of stevia is several hundred times larger than that of table sugar (sucrose). On the basis of available research, the European Food Safety Authority concluded that stevia is safe for human consumption. Since then, stevia has been approved as a sweetener for the European market. As a substitute for sucrose, stevia can contribute to a reduced caloric intake and can play a role in the prevention and/or treatment of metabolic disorders. In addition, stevia is non-cariogenic and is, moreover, affordable. Promoting the consumption of stevia can therefore be a preventive means of fighting dental caries.

Stevia is een natuurlijke, niet-calorische zoetstof van plantaardige oorsprong. De zoetkracht van stevia is enkele honderden malen groter dan die van tafelsuiker (sacharose). Op basis van de beschikbare onderzoeken heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid geconcludeerd dat stevia veilig is voor de gezondheid. Sindsdien is stevia goedgekeurd als zoetstof voor de Europese markt. Als substituut voor sacharose kan stevia bijdragen aan een verminderde calorische inname en een rol spelen bij preventie en/of behandeling van metabole aandoeningen. Daarnaast is stevia niet cariogeen en bovendien betaalbaar. Stimulering van de consumptie van stevia kan daarom een preventief middel zijn in de strijd tegen cariës.

MeSH terms

  • Cariogenic Agents / administration & dosage
  • Cariogenic Agents / adverse effects
  • Dental Caries / prevention & control*
  • Humans
  • Stevia / chemistry*
  • Sweetening Agents / administration & dosage*
  • Sweetening Agents / adverse effects

Substances

  • Cariogenic Agents
  • Sweetening Agents