Melatonin treatment in the prevention of postoperative delirium in cardiac surgery patients

Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2015 Jun;12(2):126-33. doi: 10.5114/kitp.2015.52853. Epub 2015 Jun 30.

Abstract

Introduction: Post-cardiac surgery delirium is a severe complication. The circadian rhythm of melatonin secretion has been shown to be altered postoperatively.

Aim of the study: It was hypothesized that restoring normal sleeping patterns with a substance that is capable of resynchronizing circadian rhythm such as exogenous administration of melatonin may possibly reduce the incidence of postoperative delirium.

Material and methods: This paper represents a prospective clinical observational study. Two consecutive groups of 250 consecutive patients took part in the study. Group A was the control group and group B was the melatonin group. In group B, the patients received prophylactic melatonin treatment. The main objectives were to observe the incidence of delirium, to identify any predictors of delirium, and to compare the two groups based on the delirium incidence.

Results: The incidence of delirium was 8.4% in the melatonin group vs. 20.8% in the control group (p = 0.001). Predictors of delirium in the melatonin group were age (p = 0.001) and higher EuroSCORE II value (p = 0.001). In multivariate analysis, age and EuroSCORE II value (p = 0.014) were predictors of postoperative delirium. Comparing the groups, the main predictors of delirium were age (p = 0.001), EuroSCORE II value (p = 0.001), cardio-pulmonary bypass (CPB) time (p = 0.001), aortic cross-clamping (ACC) time (p = 0.008), sufentanil dose (p = 0.001) and mechanical ventilation (p = 0.033).

Conclusions: Administration of melatonin significantly decreases the incidence of postoperative delirium after cardiac surgery. Prophylactic treatment with melatonin should be considered in every patient scheduled for cardiac surgery.

Wstęp: Majaczenie po zabiegach kardiochirurgicznych jest poważnym powikłaniem. Wykazano, że rytm dobowy wydzielania melatoniny zmienia się pooperacyjnie.

Cel pracy: Weryfikacja hipotezy głoszącej, że występowanie pooperacyjnego majaczenia można zredukować poprzez przywrócenie prawidłowego cyklu snu za pomocą substancji będących w stanie wywołać resynchronizację rytmu dobowego, takich jak melatonina podana egzogennie.

Materiał i metody: W niniejszej pracy przedstawiono prospektywne obserwacyjne badanie kliniczne. W badaniu udział wzięły dwie kolejne grupy liczące po 250 kolejnych pacjentów. Pacjenci w grupie B otrzymywali profilaktycznie melatoninę, podczas gdy grupa A stanowiła grupę kontrolną. Głównym celem była obserwacja występowania majaczenia, identyfikacja jego czynników predykcyjnych oraz porównanie obu grup pod względem występowania majaczenia.

Wyniki: Częstość występowania majaczenia wyniosła 8,4% w grupie z melatoniną vs 20.8% w grupie kontrolnej (p = 0,001). Czynnikami predykcyjnymi majaczenia w grupie z melatoniną były wiek (p = 0,001) oraz wyższy wynik na skali EuroSCORE II (p = 0,001). W analizie wielowymiarowej czynnikami predykcyjnymi majaczenia były wiek oraz wartość EuroSCORE II (p = 0,014). Porównanie obu grup zaowocowało wykazaniem następujących czynników predykcyjnych majaczenia: wiek (p = 0,001), wartość EuroSCORE II (p = 0,001), czas użycia płucoserca (p = 0,001), czas poprzecznego zaklemowania aorty (p = 0,008), dawka sufentanylu (p = 0,001) oraz wentylacja mechaniczna (p = 0,033).

Wnioski: Podanie melatoniny znacząco zmniejsza występowanie pooperacyjnego majaczenia po zabiegach kardiochirurgicznych. Profilaktyczne zastosowanie melatoniny powinno rozważyć się u każdego pacjenta, który ma zostać poddany operacji kardiochirurgicznej.

Keywords: cardiac surgery; delirium; melatonin; prevention.