[Yeast-like fungi in the gastrointestinal tract in children and adolescents with diabetes type 1]

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2015;20(4):170-7. doi: 10.18544/PEDM-20.04.0017.
[Article in Polish]

Abstract

In recent years the frequency of fungal infections in human populations has increased considerably. The most common type offungus attacking the human organism is Candida albicans. Yeast-like fungi occur naturally in the oral cavity, intestines, vagina, or skin, however in amounts not dangerous to human health. The studies so far have shown that patients with diabetes type 1 (T1DM) to a large degree are exposed to complications related to fungal infections. A substantial growth of fungi observed in diabetic patients may unfavorably affect metabolic compensation, and lead to increased demand for insulin, as well as to the difficult to cure symptom infections. The weaker the immune resistance in patients with diabetes, the greater the risk of ailments related to candidiasis. The article contains a review of recent literature regarding the problems related to occurrence of yeast-like fungi in digestive tract of children with diabetes type 1.

W ciągu ostatnich lat częstość występowania infekcji grzybiczych w populacji ludzkiej znacznie wzrosła. Najczęściej atakującym ludzki organizm gatunkiem grzyba jest Candida albicans. Grzyby drożdżopodobne naturalne występują w jamie ustnej, jelitach, pochwie czy na skórze, jednak są to ilości, które nie zagrażają zdrowiu człowieka. W dotychczasowych badaniach wykazano, że chorzy z cukrzycą typu 1 (T1DM) w dużym stopniu są narażeni na powikłania związane z rozwojem zakażeń grzybiczych. Wzrost grzybów obserwowany u chorych na cukrzycę może niekorzystnie wpływać na wyrównanie metaboliczne, prowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na insulinę jak też trudnej do wyleczenia objawowej grzybicy. Ryzyko rozwoju dolegliwości wiązanych z zakażeniami grzybami drożdżopodobnymi jest tym większe, im bardziej jest osłabiona odporność immunologiczna u pacjentów chorujących na cukrzycę. W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa ostatnich lat, dotyczącego problemów związanych z występowaniem drożdżaków w układzie pokarmowym dzieci chorujących na cukrzycę typu 1.

Keywords: Yeast-like fungi; children and adolescents; type 1 diabetes.

Publication types

 • Review

MeSH terms

 • Adolescent
 • Antifungal Agents / therapeutic use*
 • Child
 • Child, Preschool
 • Diabetes Mellitus, Type 1 / complications*
 • Diabetes Mellitus, Type 1 / microbiology*
 • Female
 • Gastrointestinal Tract / microbiology*
 • Humans
 • Infant
 • Male
 • Mycoses / diagnosis
 • Mycoses / drug therapy*
 • Mycoses / etiology*

Substances

 • Antifungal Agents