The Frequency of Some Thrombophilic Mutations in Eastern Turkey

Eurasian J Med. 2016 Feb;48(1):2-5. doi: 10.5152/eurasianjmed.2015.15007.

Abstract

Objective: Factor V / Factor II / Methylenetetrahydrofolate reductase, gene polymorphisms are closely associated with thrombophilia. Regional frequencies of these mutations may show a characteristic state. The aim of our study was to evaluate the frequency of commonly seen Factor V / Factor II / Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms in Eastern Turkey.

Materials and methods: In 433 patients sent to the laboratory with the suspicion of thrombophilia, using whole blood samples, an automated Nucleic Acid Test was used for mutation determinations in Verigene System. The kit module was designed to detect the Factor V G1691A / Factor II G20210A / Methylenetetrahydrofolate reductase gene C677T single nucleotide polymorphisms.

Results: In 433 patients, 8.7% for Factor V G1691A polymorphisms were heterozygous genotype, 3.9% for Factor II G20210A polymorphisms were heterozygous genotype, and 43.9% for methylenetetrahydrofolate reductase 677C>T polymorphisms were heterozygous genotype and 3.0% homozygous mutation genotype.

Conclusion: Detection of these commonly seen Factor V / Factor II / Methylenetetrahydrofolate reductase single nucleotide polymorphisms can help to identify patients in high risk group and to evaluate the interaction of genetic and acquired risk factors. Our findings suggest that commonly seen thrombophilic allele mutation frequency in our region is the same as the data reported in the literature.

Amaç: Faktör V / Faktör II / Metilen tetrahidrofolat redüktaz, gen polimorfizmleri trombofili ile yakın ilişkilidir. Bu polimorfizmlerin bölgesel görülme sıklıkları farklılıklar gösterebilmektedir. Çalışmamızın amacı Faktör V / Faktör II / Metilen tetrahidrofolat redüktaz genlerinin en sık görülen tek nükleotid polimorfizmlerinin bölgemiz için görülme sıklığını değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Trombofili şüphesi ile laboratuvarımızda çalışılan, toplam 433 hasta sonucu değerlendirildi. İlgili polimorfizmlerin belirlenmesi için tam kan numuneleri kullanılarak Verigene Sistem için tasarlanan otomatik nükleik asit testi kullanıldı. Kit modülü en sık görülen Factör V G1691A) / Faktör II G20210A / Metilen tetrahidrofolat redüktaz C677T, tek nükleotid polimorfizmlerini tespit etmek için dizayn edilmiştir.

Bulgular: Çalışmamız sonucunda Faktör V G1691A polimorfizmi için %8,7 oranında heterozigot genotip, Faktör II G20210A polimorfizmi için %3,9 oranında heterozigot genotip ve metilen tetrahidrofolat redüktaz C677T polimorfizmi için %43,9 oranında heterozigot, %3,0 oranında kişinin homozigot mutant genotip taşıdıkları belirlendi.

Sonuç: Faktör V / Faktör II / metilenetetrahidrofolat redüktaz genlerinin sık görülen tek nükleotid polimorfizmlerinin tespiti ile tromboz riski yüksek hastalar belirlenebilir ve genetik ve edinsel risk faktörlerin etkileşimi değerlendirilebilir. Çalışmamızın sonucunda, sık görülen trombofilik allel mutasyonlarının görülme sıklıklarının bölgemize özgü bir dağılım frekansı göstermediğini söyleyebiliriz.

Keywords: Factor II; MTHFR; factor V; polymorphisms.