Massive Pulmonary Embolism in a Patient with Heparin Induced Thrombocytopenia: Successful Treatment with Dabigatran

Eurasian J Med. 2016 Feb;48(1):65-8. doi: 10.5152/eurasianjmed.2015.95.

Abstract

Heparin induced thrombocytopenia (HIT) is a rare, potentially fatal, immune-mediated complication of heparin therapy, associated with thrombosis and thrombocytopenia. In this study, a successful dabigatran administration in a case with massive pulmonary thromboembolism (mPTE) and HIT is presented. 57 years-old female, who was receiving low molecular weight heparin (LMWH) (0.4 mL once a daily, S.C. for 11 days) due to total knee replacement, was referred to our clinic with the hypotension and syncope attacks. Her echocardiography and pulmonary CT angiography findings were consistent with mPTE. We detected a serious decrease in her platelet count highly suggestive for HIT (plt: 54×10(3)/µL). LMWH was discontinued and dabigatran was started (150 mg twice daily). After platelet count increased over 150×10(3)/μL, dabigatran was switched to warfarin. Since heparin is widely used in medicine, all physicians need to be aware of this life threatening complication of heparin. Replacing heparin with an alternative anticoagulant such as dabigatran may become a life-saving strategy especially in case of HIT complicated with mPTE.

Heparin ilişkili trombositopeni (HIT), heparin tedavisinin nadir ancak ölümcül olabilen immun aracılı komplikasyonu olup, tromboz ve trombositopeni ile seyreder. Burada HIT ve masif pulmoner tromboemboli (mPTE) olgusunda başarılı Dabigatran (oral trombin inhibitörü) uygulaması sunulmaktadır. Total diz replasmani nedeniyle profilaktik düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH, 0,4 mL 1×1, S.C., 11 gün) tedavisi altında olan 57 yaşında kadın hasta hipotansiyon ve senkop yakınmalarıyla kliniğimize sevk edildi. Ekokardiyografi ve pulmoner BT anjiyografi bulguları mPTE bulguları ile uyumlu idi. HIT tanısını düşündüren trombosit sayılarında belirgin düşme tespit edildi (plt: 54×103/µL). Aldığı DMAH ve warfarin tedavisi hemen kesilerek Dabigatran başlandı (2×150 mg). Trombosit sayısı 150×103/μL üzerine çıktıktan sonra dabigatran warfarin ile değiştirildi. Tüm hekimler tıpta yaygın olarak kullanılan heparinin hayatı tehdit eden bu komplikasyonunu akılda tutmalıdır. Heparinin dabigatran gibi alternatif bir antikoagulan ile değiştirilmesi mPTE ile komplike olmuş HIT olgularında hayat kurtaran bir strateji olabilir.

Keywords: Dabigatran; heparin; low molecular weight heparin; new oral anticoagulants; pulmonary embolism.

Publication types

  • Case Reports