Valve sparing surgery in an adult patient with dextrocardia and annuloaortic ectasia

Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2016 Mar;13(1):42-4. doi: 10.5114/kitp.2016.58964. Epub 2016 Mar 30.

Abstract

We report the case of a patient with situs inversus totalis, annuloaortic ectasia complicated by aortic insufficiency and mitral regurgitation which induced congestive heart failure. Both valvular lesions were repaired physiologically using aortic root sparing Yacoub 'remodeling' technique and mitral ring annuloplasty. Valve sparing techniques can be used effectively even in patients with complicated clinical scenarios (like dextrocardia and annuloaortic ectasia) to avoid the potential risks related to prosthetic valve implantation and lifelong anticoagulation therapy.

W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z całkowitym przełożeniem trzewi (situs inversus totalis) i ektazją pierścieniowo-aortalną powikłaną przez niedomykalność zastawki aortalnej i mitralnej, czego rezultatem była zastoinowa niewydolność serca. Obie zmiany zastawkowe naprawiono fizjologicznie przy zastosowaniu oszczędzającej pień aorty techniki Yacouba i plastyki pierścienia mitralnego. Technik oszczędzających zastawkę można używać skutecznie nawet u pacjentów o skomplikowanym obrazie klinicznym (np. w przypadku dekstrakardii i ektazji pierścieniowo-aortalnej), aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z implantacją sztucznej zastawki i dożywotnim stosowaniem terapii przeciwkrzepliwej.

Keywords: aortic aneurysm; dextrocardia; situs inversus.

Publication types

  • Case Reports