Tools for assessing quality of life in cardiology and cardiac surgery

Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2016 Mar;13(1):78-82. doi: 10.5114/kitp.2016.58974. Epub 2016 Mar 30.

Abstract

The holistic concept of health, popularization of knowledge, as well as social and economic factors have contributed to the growing interest in research concerning quality of life in cardiovascular diseases. The value of direct measurements of the patient's well-being and the extent of their functioning in everyday life (i.e., health-related quality of life; HRQoL) has gained appreciation. Questionnaires are the most popular method of measuring quality of life. On the basis of the literature, we can conclude that the Short-Form Health Survey (SF-36) questionnaire is one of the most widely used tools measuring the quality of life of patients undergoing cardiological treatment and cardiac surgery.

Z uwagi na holistyczną koncepcję zdrowia, rozpowszechnienie, a także skutki społeczne i ekonomiczne wzrosło zainteresowanie badaniami nad jakością życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Doceniona została wartość bezpośredniego pomiaru samopoczucia chorych i zakresu ich funkcjonowania w codziennym życiu, czyli jakości życia zależnej od stanu zdrowia (health-related quality of life – HRQoL). Najczęściej stosowaną metodą pomiaru jakości życia jest badanie kwestionariuszowe. Na podstawie piśmiennictwa można wysunąć wniosek, że kwestionariusz Short-Form Health Survey (SF-36) jest jednym z najczęściej używanych narzędzi badających jakość życia wśród pacjentów leczonych kardiologicznie i kardiochirurgicznie.

Keywords: cardiovascular system; quality of life.

Publication types

  • Review