An unusual presentation of pediatric acute lymphoblastic leukemia with parotid gland involvement and dactylitis

Turk J Haematol. 2010 Jun 5;27(2):117-9. doi: 10.5152/tjh.2010.10.

Abstract

Mumps infection during the course of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) treatment has been reported to have a mild course and this was related to the intrinsic low cytopathological effect of the virus, contrasting with the severe course of measles and Varicella zoster virus infections in immunocompromised patients. Herein, we present a three-year-old girl, who was previously vaccinated against mumps infection, admitted with bilateral parotid swelling, dactylitis and serum immunoglobulin M positivity for mumps infection and diagnosed to have ALL with bilateral persistent parotid involvement, inconsistent with mumps infection. Acute leukemia should be suspected during the atypical course of any disease during childhood. Besides, mumps infection at presentation of ALL, as similar to infection emerging during the period of the leukemia treatment, has a mild course.

Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisi boyunca geçirilebilecek kabakulak enfeksiyonunun, virusun düşük sitopatolojik etkileri nedeniyle, kızamık ve su çiçeği enfeksiyonlarının aksine daha hafif seyrettiğine dair raporlar bulunmaktadır. Daha önce kabakulak aşısı yapılmış olan üç yaşındaki kız hasta iki taraflı parotid bezinde şişlik ve daktilit nedeniyle başvurduğunda kabakulak IgM pozitifliği saptanmış ve ileri incelemesinde bilateral parotid infiltrasyonunun eşlik ettiği ALL tanısı konulmuştur. Çocukluk çağının atipik seyirli tüm hastalıklarında akut lösemi akılda tutulmalıdır. Aynı zamanda tedavi sırasında geçirilen kabakulak enfeksyonlarına benzer şekilde, ALL tanısı anında eşlik eden kabakulak enfeksiyonu da hafif seyretmektedir.