Acquired methemoglobinemia in infants

Turk J Haematol. 2011 Jun 5;28(2):131-4. doi: 10.5152/tjh.2011.29.

Abstract

Objective: This study aimed to determine the etiologic factors of acquired methemoglobinemia in infants younger than three months in our region.

Methods: This study was carried out retrospectively in infants with methemoglobinemia admitted to Karadeniz Technical University, Pediatric Clinic, during the period 2000-2009. Infants with methemoglobinemia were identified according to the medical records or ICD-10 code.

Results: Nine infants with acquired methemoglobinemia (8 male, 1 female) were included in the study. Seven cases were associated with the use of prilocaine for circumcision, one case with the use of prilocaine-lidocaine for local pain therapy, and one case with neonatal sepsis caused by Staphylococcus aureus.

Conclusion: Prilocaine should not be used in infants less than three months of age because of the risk of methemoglobinemia. Ascorbic acid is an effective therapy if methylene blue is not obtained. It should not be forgotten that sepsis caused by S. aureus may cause methemoglobinemia in infants.

AMAÇ: Bölgemizde üç aydan küçük bebeklerde meydana gelen akkiz methemoglobinemilerin etiyolojisini araştırmak. YÖNTEMLER: Bu çalışma, 2000-2009 yılları arasında pediatri kliniğine başvuran ve ICD-10 koduna veya hasta kayıt defterine göre akkiz methemoglobinemi tanısı alan hastaların kayıtlarının retrospektif incelenmesi ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Sekizi erkek olmak üzere, dokuz akkiz methemoglobinemili infant çalışmaya alındı. Yedi vaka; sünnet için prilokain kullanımı ile ilişkili iken, bir vaka; lokal anestezi için kullanılan prilokain–lidokain ile ve diğer vaka ise; Staphylococcus aureus sepsisi ile ilişkili idi. SONUÇ: Üç aydan küçük infantlarda prilokain methemoglobinemi riski nedeniyle kullanılmamalıdır ve metilen mavisi elde edilemediği durumlarda vitamin C effektif bir tedavi şeklidir. Staphylococcus aureus’a bağlı sepsisin infantlarda methemoglobinemiye neden olabileceği unutulmamalıdır.