Transient depletion of innate immunity in varicella infections in otherwise healthy children

Turk J Haematol. 2009 Mar 5;26(1):12-6.

Abstract

Objective: Varicella is a common childhood infection and has a number of complications in the unvaccinated population. Perforin, found in natural killer cells, is important for the killing of virally infected cells. For this reason, the aim of this study was to determine natural killer cell count and activity, perforin expression, and Fas and soluble Fas ligand (sFas-L) levels in immunocompetent children with varicella infection and define any possible relations between the levels and varicella complications.

Methods: Forty children were analyzed at diagnosis and on the 15th day of varicella infection. There was a significant difference in hemoglobin levels and leukocyte and platelet counts between days 0 and 15.

Results: Thirteen (32%) patients were found to be lymphopenic. Natural killer cell count and activity were significantly higher on day 15 when compared to values at diagnosis. The Fas-mediated apoptotic pathway was found to be active in acute varicella infection because Fas and sFas-L levels at diagnosis were higher than values on day 15.

Conclusion: These findings suggest that the Fas and Fas-L apoptotic pathway is active during the acute phase of the viral infection and that it becomes inactive by day 15, paralleling the hematologic recovery.

AMAÇ: Varisella çocukluk çağının sık görülen bir enfeksiyonu olup, aşılanmamış grupta komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, diğer yönlerden sağlıklı çocuklarda varisella enfeksiyonu geliştiğinde NK hücre sayısı ve aktivitesi, perforin ekspresyonu, Fas ve Fas ligand seviyelerini belirlemek ve bu düzeylerle varisella komplikasyonları arasında olası bir ilişkiyi saptamaktır. YÖNTEMLER: Kırk hastanın varisella enfeksiyonu tanısı konulduğunda ve enfeksiyonun 15. gününde değerlendirmeleri yapılmıştır.

Bulgular: Hastaların 0 ve 15. günlerdeki hemoglobin, lökosit ve trombosit değerlerinde anlamlı fark bulundu. NK hücre sayısı ve aktivitesi, tanıdaki değerlerle karşılaştırıldığında 15. günde daha yüksek bulunmuştur. Akut varicella enfeksiyonu sırasında FAS aracılıklı apoptotik yolağın aktif olduğu saptanmıştır. SONUÇ: Bu bulgular hematolojik düzelme ile parallel olarak 15. günde Fas aracılıklı yolağın akut dönemdeki artmış aktivitesinde azalmaya işaret etmektedir.