Type 1 Diabetes in the Young: Organization of Two National Centers in Israel and Slovenia

Zdr Varst. 2015 Mar 13;54(2):139-45. doi: 10.1515/sjph-2015-0021. eCollection 2015 Jun.

Abstract

Type 1 diabetes is a chronic autoimmune disease that affects mainly young people. In the last 50 years, a steady increase of the T1D incidence in the young is reported worldwide, with an average 4 % increase annually. In addition, the mean age at the diagnosis is decreasing. Studies show that good metabolic control is important not only for delaying the chronic complications of diabetes but also for improving the quality of life of patients and their families. Continuous education, together with modern technology, is crucial in achieving these goals. Longitudinal data on glycated hemoglobin (HbA1c), along with the data on severe hypoglycemia and severe diabetic ketoacidosis, can describe the quality of care in a defined population. Two national reference diabetes centres taking care of children, adolescents and young adults with diabetes in Israel and Slovenia are described.

Sladkorna bolezen tipa 1 je kronično avtoimuno obolenje, ki najpogosteje prizadene mlade ljudi. Incidenca bolezni zadnjih 50 let narašča po vsem svetu, v povprečju je letni porast incidence ocenjen na 4 %, ob tem pa starost bolnikov ob času diagnoze pada. Raziskave kažejo, da je dobra presnovna urejenost bolnikov s sladkorno boleznijo zelo pomembna, saj je s tem mogoče odložiti pozne zaplete bolezni ter izboljšati kvaliteto življenja bolnikov in njihovih družin. Neprekinjena edukacija bolnikov skupaj z možnostmi moderne tehnologije lahko prispeva k izboljšanju njihove presnovne urejenosti. Presnovno urejenost spremljamo z določanjem glikoziliranega hemoglobina (HbA1c) ter s številom težkih hipoglikemij in ketoacidoz na populacijo pacientov v določenem časovnem obdobju. V prispevku sta opisana dva nacionalna referenčna centra za obravnavo otrok, mladostnikov in mladih odraslih s sladkorno boleznijo v Izraelu in Sloveniji.

Keywords: children; continuous glucose monitoring; education; insulin pump; metabolic control; reference centre; type 1 diabetes.

Publication types

  • Review