[Multidisciplinary treatment of orofacial pain]

Ned Tijdschr Tandheelkd. 2016 Nov;123(11):547-551. doi: 10.5177/ntvt.2016.11.16117.
[Article in Dutch]

Abstract

The diagnosis and treatment of orofacial pain can be complex. The differential diagnosis is very extensive. Therefore, multidisciplinary diagnosis and treatment are often indicated. The diagnosis of chronic pain also entails the investigation of psychological factors. This is because psychological problems can play a role in the chronification of pain, but they can also be a consequence of chronic pain. Patients with persistent orofacial complaints should be seen by a medical team consisting of an oral and maxillofacial surgeon, a neurologist, an anaesthesiologist/pain specialist, a dentist-gnathologist, an orofacial physical therapist, and a psychologist or psychiatrist specialising in orofacial pain. Treatment options should be discussed, taking into account literature concerning their effectiveness. The general conclusion is that much research remains to be done into the causes of, and treatments for, orofacial pain.

De diagnostiek en behandeling van aangezichtspijn kan complex zijn. De differentiële diagnose is zeer uitgebreid. Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling is daarbij vaak aangewezen. Het onderzoek van psychologische componenten hoort bij de diagnostiek van chronische pijn. Psychologische factoren kunnen namelijk een rol spelen bij chronificatie van de pijn, maar kunnen ook een gevolg zijn van de aanhoudende pijn. Patiënten met persisterende orofaciale klachten moeten worden gezien door een behandelteam bestaande uit een mka-chirurg, een neuroloog, een anesthesioloog/pijnspecialist, een tandarts-gnatoloog, een orofaciaal fysiotherapeut en een psycholoog of een in pijn gespecialiseerde psychiater. Behandelopties worden besproken, waarbij ook onderzoeksliteratuur over de effectiviteit hiervan in beschouwing wordt genomen. De algemene conclusie is dat er nog veel onderzoek moet worden gedaan naar oorzaak en behandeling van orofaciale pijn.

Publication types

  • Review

MeSH terms

  • Diagnosis, Differential
  • Facial Pain / diagnosis
  • Facial Pain / psychology
  • Facial Pain / therapy*
  • Humans
  • Interdisciplinary Communication*
  • Treatment Outcome