[Comorbidity Diseases in Adults With Diagnosed Interstitial Lung Diseases Among Inhabitants of the Silesian Voivodeship, Poland]

Med Pr. 2016 Dec 22;67(6):751-763. doi: 10.13075/mp.5893.00487. Epub 2016 Nov 22.
[Article in Polish]

Abstract

Background: Interstitial lung diseases form a group of chronic diseases associated with a significant worsening of the quality of life. Proper management of these diseases involves the recognition and treatment of comorbidities, so it implies high direct and indirect costs of therapy. The lack of epidemiological data on the total incidence of interstitial diseases in Poland, as well as of information on their increasing incidence in other European countries justify investigations into epidemiological situation in the Silesian voivodeship (the southern region of Poland).

Material and methods: In a descriptive study registered data provided by the National Health Found in 2006-2010 were used to assess the temporal variability of standardized incidence rates. A data set included interstitial lung diseases and comorbidities in adults aged ≥ 19 years, residents of the Silesian voivodeship.

Results: In the period under study standardized incidence ratios for interstitial lung disease declined from 9.7/100 000 adult population to 7.8/100 000 adult population. The most prevalent comorbidities included cardio-vascular diseases, chronic and infectious respiratory diseases, metabolic diseases and musculoskeletal and connective tissue diseases. Comorbidities were found more frequently in older people ≥ 65 years, except for sarcoidosis, which was four times more prevalent in younger people (19-64 years) compared to older patients. The estimated costs of treatment of the analysed diseases reached more than 50 mln zlotys (12 mln dollars) per year.

Conclusions: A small but systematic decrease in the value of the standardized incidence rate for interstitial lung disease has been shown within the range of 9.7-7.8/100 000 adult inhabitants. The most frequent comorbidities included cardiovascular or chronic and infectious respiratory diseases. The high cost of therapy of interstitial lung diseases was largely related to simultaneous treatment of comorbidities. Med Pr 2016;67(6):751-763.

Wstęp: Śródmiąższowe choroby płuc to grupa chorób przewlekłych wpływająca na znaczne pogorszenie jakości życia. Postępowanie terapeutyczne w przypadku tych chorób wymaga także rozpoznania i leczenia chorób współistniejących, dlatego jest obarczone wysokimi kosztami bezpośrednimi i pośrednimi. Brak danych epidemiologicznych dotyczących częstości występowania chorób śródmiąższowych w naszym kraju, jak również doniesienia o rosnącej zapadalności w innych krajach europejskich uzasadniają poznanie sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tych chorób, z uwzględnieniem chorób współistniejących.

Materiał i metody: Na podstawie danych rejestrowych z lat 2006–2010, udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), oceniono czasowe zróżnicowanie standaryzowanych współczynników opisujących liczbę nowych zachorowań oraz przedstawiono strukturę chorób współistniejących. Dane dotyczyły mieszkańców województwa śląskiego w wieku ≥ 19 lat.

Wyniki: Wykazano niewielki, lecz systematyczny, spadek wartości standaryzowanego współczynnika zachorowań na śródmiąższowe choroby płuc w zakresie 9,7–7,8/100 000 dorosłych mieszkańców. Wśród chorób współistniejących dominowały choroby układu krążenia, przewlekłe i zakaźne choroby układu oddechowego, choroby metaboliczne oraz choroby układu mięśniowo- -szkieletowego i tkanki łącznej. Choroby towarzyszące występowały częściej wśród osób starszych (≥ 65 lat), z wyjątkiem sarkoidozy, w której przypadku liczba rejestrowanych chorób współistniejących była 4-krotnie większa u młodszych osób (19–64-letnich). Koszty leczenia wybranych chorób układu oddechowego w województwie śląskim sięgają ponad 50 mln złotych rocznie.

Wnioski: Wykazano niewielki spadek wartości standaryzowanego współczynnika zachorowań na śródmiąższowe choroby płuc u dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. Wśród najczęściej rejestrowanych chorób współtowarzyszących znajdują się choroby układu krążenia oraz przewlekłe i zakaźne choroby układu oddechowego. Wysokie koszty terapii chorób śródmiąższowych są m.in. skutkiem leczenia chorób współistniejących. Med. Pr. 2016;67(6):751–763.

Keywords: coexisting diseases; drug-induced and iatrogenic pulmonary fibrosis; epidemiological descriptive study; idiopathic pulmonary fibrosis; interstitial lung disease; sarcoidosis.

MeSH terms

 • Adult
 • Age Factors
 • Aged
 • Cardiovascular Diseases / epidemiology
 • Comorbidity
 • Female
 • Humans
 • Infections / epidemiology
 • Lung Diseases, Interstitial / diagnosis
 • Lung Diseases, Interstitial / epidemiology*
 • Male
 • Middle Aged
 • Occupational Diseases / diagnosis
 • Occupational Diseases / epidemiology*
 • Occupational Exposure / statistics & numerical data
 • Poland / epidemiology
 • Prevalence
 • Young Adult