[The key role of AMP-activated protein kinase (AMPK) in aging process]

Postepy Biochem. 2016;62(4):459-471.
[Article in Polish]

Abstract

Aging is one of the most extensively studied biological process and yet still some of its aspects remain elusive. It appears that AMP - activated protein kinase (AMPK) plays an important role in many processes of aging, but this fact is often neglected in the studies on aging. This work summarizes the information about AMPK participation in the aging process. AMPK participation in the regulation of aging was indicated in the mechanisms dependent on: caloric restriction, mTOR, p53, sirtuins, autophagy, inflammation and the effects caused by polyphenols.

Starzenie jest jednym z najintensywniej i najdłużej badanych, a mimo to wciąż nie do końca poznanych aspektów w biologii. Okazuje się, że istotną rolę w wielu procesach starzenia pełni kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK), jednak fakt ten jest często pomijany w pracach związanych ze starzeniem. W niniejszej pracy podsumowano informacje dotyczące udziału AMPK w procesach starzenia. Wskazano na udział AMPK w regulacji mechanizmów starzenia zależnych od: restrykcji kalorycznej, mTOR, p53, sirtuin, autofagii, stanów zapalnych oraz efektów wywołanych przez polifenole.

Keywords: AMPK; aging; longevity.

Publication types

 • Review

MeSH terms

 • AMP-Activated Protein Kinases / physiology*
 • Aging / metabolism*
 • Caloric Restriction
 • Humans
 • Longevity
 • Sirtuins
 • TOR Serine-Threonine Kinases

Substances

 • MTOR protein, human
 • TOR Serine-Threonine Kinases
 • AMP-Activated Protein Kinases
 • Sirtuins