How Can New Imaging Modalities Help in the Practice of Radiology?

Eurasian J Med. 2016 Oct;48(3):213-221. doi: 10.5152/eajm.2016.0260.

Abstract

The purpose of this article was to provide an up-to-date review on the spectrum of new imaging applications in the practice of radiology. New imaging techniques have been developed with the objective of obtaining structural and functional analyses of different body systems. Recently, new imaging modalities have aroused the interest of many researchers who are studying the applicability of these modalities in the evaluation of different organs and diseases. In this review article, we present the efficiency and utilization of current imaging modalities in daily radiological practice.

Bu çalışmanın amacı radyoloji pratiğinde yeni görüntüleme uygulamalarını içeren bir spektrumu derleme şeklinde sunmaktır. Yeni görüntüleme teknikleri vücuttaki farklı sistemlerin yapısal ve fonksiyonel analizleri ile elde edilerek geliştirilmiştir. Son yıllarda, farklı organ ve hastalıkların değerlendirilmesinde birçok araştırmacı yeni görüntüleme modaliteleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu derleme çalışmada, biz günlük radyoloji pratiğinde güncel görüntüleme tekniklerinin etkinliği ve kullanımını sunduk.

Keywords: CT; Imaging; MRI; new techniques; ultrasound.

Publication types

  • Review