Combined Systemic and Hysteroscopic Intra-Amniotic Injection of Methotrexate Associated with Hysteroscopic Resection for Cervical Pregnancy: A Cutting-Edge Approach for an Uncommon Condition

Eurasian J Med. 2017 Feb;49(1):66-68. doi: 10.5152/eurasianjmed.2017.16215.

Abstract

This case report of a 36-year-old woman with a diagnosis of cervical pregnancy describes a novel approach to this rare form of ectopic pregnancy, which was successfully treated with systemic and local methotrexate (MTX) therapy combined with hysteroscopic resection. After local and systemic administration of MTX, the patient underwent hysteroscopic resection of the cervical pregnancy using a 27 bipolar resectoscope with a 4-mm loop. The cervical pregnancy was completely treated, and satisfactory hemostasis was achieved with electrocoagulation. The reported case and literature review demonstrate that the combination of systemic and local (hysteroscopic) administration of MTX with hysteroscopic resection could offer the possibility of a safe, successful, minimally invasive, and fertility-sparing surgical treatment for cervical pregnancy.

Servikal gebelik tanısı almış 36 yaşında bir kadın hasta hakkındaki bu vaka sunumunda ektopik gebeliğin, histeroskopik rezeksiyon ile kombine sistemik ve lokal metotreksat (MTX) ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olan bu nadir şekline karşı yeni bir yaklaşım tanımlanmaktadır. Lokal ve sistemik MTX uygulaması sonrasında hastaya servikal gebelik için, 4-mm loop ile 27 bipolar rezektoskop kullanılarak histeroskopik rezeksiyon yapıldı. Servikal gebelik tamamen tedavi edildi ve elektrokoagülasyon ile yeterli bir hemostaz sağlandı. Yapılan bu literatür taraması ve indeks olgu, sistemik ve lokal (histeroskopik) MTX uygulaması ile histeroskopik rezeksiyon kombinasyonunun, servikal gebeliğin güvenli, başarılı, minimal düzeyde invaziv ve fertilite-koruyucu cerrahi tedavisinin mümkün olabileceğini göstermektedir.

Keywords: Hysteroscopy; cervical pregnancy; methotrexate.

Publication types

  • Case Reports