Medical robots in cardiac surgery - application and perspectives

Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017 Mar;14(1):79-83. doi: 10.5114/kitp.2017.66939. Epub 2017 Mar 31.

Abstract

Medical robots offer new standards and opportunities for treatment. This paper presents a review of the literature and market information on the current situation and future perspectives for the applications of robots in cardiac surgery. Currently in the United States, only 10% of thoracic surgical procedures are conducted using robots, while globally this value remains below 1%. Cardiac and thoracic surgeons use robotic surgical systems increasingly often. The goal is to perform more than one hundred thousand minimally invasive robotic surgical procedures every year. A surgical robot can be used by surgical teams on a rotational basis. The market of surgical robots used for cardiovascular and lung surgery was worth 72.2 million dollars in 2014 and is anticipated to reach 2.2 billion dollars by 2021. The analysis shows that Poland should have more than 30 surgical robots. Moreover, Polish medical teams are ready for the introduction of several robots into the field of cardiac surgery. We hope that this market will accommodate the Polish Robin Heart robots as well.

Roboty medyczne oferują nowe standardy i możliwości w zakresie leczenia. W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa oraz informacji rynkowych dotyczących aktualnego stanu i prognoz rozwoju zastosowań robotów w kardiochirurgii. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jedynie 10%, natomiast w skali światowej mniej niż 1% zabiegów chirurgii klatki piersiowej wykonuje się za pomocą robotów. Coraz częściej jednak torakochirurdzy wykorzystują zrobotyzowane techniki podczas operacji i cel – 100 tysięcy zabiegów z zastosowaniem robotów rocznie – pewnie zostanie wkrótce osiągnięty. Robot chirurgiczny może być wykorzystywany w sposób ciągły przez rotacyjne zespoły wielospecjalistyczne w szpitalu. Rynek robotów chirurgicznych stosowanych w torakochirurgii był wart 72,2 mln dolarów w 2014 r. i przewiduje się, że osiągnie wartość 2,2 mld w 2021 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce powinno być ponad 30 robotów chirurgicznych, a zespoły medyczne są przygotowane do wprowadzenia kilku robotów chirurgicznych w kardiochirurgii. Mamy nadzieję, że znajdzie się na tym rynku miejsce dla polskich robotów Robin Heart.

Keywords: cardiac surgery; surgical robots.