Analysis of prognostic factors for melanoma patients

Acta Med Litu. 2017;24(1):25-34. doi: 10.6001/actamedica.v24i1.3460.

Abstract

Introduction. Melanoma is the most dangerous form of skin cancer. Morbidity from melanoma is increasing every year. Previous studies have revealed that there are some demographic and clinical factors having effect on melanoma survival prognosis. Aim of the study. Purpose of our study was to assess melanoma survival depending on prognostic factors, such as age, sex, stage, depth, histology and anatomical site. Materials and methods. We investigated melanoma-specific survival up to 10 years in 85 primary cases of melanoma from diagnosis at the National Cancer Institute in 2006. Analysis was performed for one-, five-, and ten-year survival. The data were processed with Microsoft Excel, data analysis was conducted using SPSS® software. Results. Melanomas diagnosed at stage IV or thicker than 4.00 mm had lower survival (five-year survival: 12.5% and 26.66%, respectively). A significant survival difference was observed among the different stages (p = 0.003) and different depths (p = 0.049) of melanoma. Ten-year survival was 32% for men and 61% for women, but melanoma-specific survival dependent on sex did not have a statistically significant difference (p = 0.121). In persons diagnosed at the age of 65 or older, ten-year survival was lower than in those of 40-64 years of age and in the age group of 15-39 years (44.44% and 26.66%, respectively), but melanoma-specific survival in different age groups did not have a statistically significant difference (p = 0.455). Back/breast skin melanoma had lower ten-year survival (37.03%) than other anatomic sites. Nodular melanoma had the poorest five-year and ten-year melanoma-specific survival among histological subtypes (51.67% and 38.75%). The differences between melanoma localizations (p = 0.457) and histological types (p = 0.364) were not statistically significant. Conclusions. Lower melanoma-specific survival rates were observed among patients diagnosed at a late stage, older age, and when melanomas were thicker than 4.00 mm. Female and younger patients had better melanoma-specific survival than men and older people, and these differences were statistically significant. Melanoma diagnosed at an early stage and of a small depth had higher survival rates. Back/breast skin melanoma had poorer prognosis than other anatomic sites. Nodular melanoma had the lowest melanoma-specific survival, while superficial spreading or lentigo maligna had the best prognosis among histological subtypes. However, differences in melanoma survival in different sex and age groups, localizations and histological types were not statistically significant.

Santrauka Įvadas. Melanoma – pati grėsmingiausia odos vėžio forma. Sergamumas šia liga kiekvienais metais didėja. Ankstesni tyrimai parodė, kad yra keletas demografinių ir klinikinių veiksnių, turinčių įtakos melanomos išgyvenamumo prognozei. Darbo tikslas. Tyrimo tikslas buvo įvertinti sergančiųjų melanoma išgyvenamumo priklausomybę nuo prognostinių veiksnių, tokių kaip amžius, lytis, melanomos stadija, gylis, histologinis tipas ir lokalizacija. Darbo metodika. Tyrėme pacientų, sergančių melanoma, išgyvenamumą iki 10 metų nuo diagnozės nustatymo. Tyrime dalyvavo 85 pacientai, kuriems Nacionaliniame vėžio institute 2006 m. buvo diagnozuota pirminė melanoma. Išanalizuota 1, 5 ir 10 metų melanomos išgyvenamumo perspektyvos atsižvelgiant į prognostinius rodiklius. Duomenys apdoroti Microsoft Excel, duomenų analizė atlikta naudojant SPSS® kompiuterinę programą. Rezultatai. IV stadijos arba storesnės nei 4,00 mm melanomos lėmė mažesnį pacientų išgyvenamumą (atitinkamai 5 metų išgyvenamumas 12,5 ir 26,66 %). Skirtingų melanomos stadijų (p = 0,003) ir skirtingo gylio (p = 0,049) stebimas statistiškai reikšmingas pacientų išgyvenamumo skirtumas. 10-ties metų vyrų išgyvenamumas siekė 32 %, moterų – 61 %, tačiau tarp lyčių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p = 0,121). Asmenų, kuriems melanoma diagnozuota 65 metų ar vyresniems, 10 metų išgyvenamumas buvo mažesnis nei 40–64 ir 15–39 metų amžiaus pacientų (44,44 %; palyginti su 46 ir 75 %), tačiau tarp skirtingų amžiaus grupių išgyvenamumo skirtumai nebuvo statistiškai reikšmingi (p = 0,455). Pacientų, sergančių nugaros / krūtinės odos melanomomis, 10 metų išgyvenamumas (37,03 %) buvo mažiausias, palyginti su kitomis melanomos lokalizacijomis. Mazginė melanoma lėmė prasčiausią 5 ir 10 metų išgyvenamumą tarp histologinių tipų (51,67 ir 38,75 %). Skirtumai tarp skirtingų melanomos lokalizacijų (p = 0,457) ir histologinių tipų (p = 0,364) nebuvo statistiškai reikšmingi. Išvados. Mažesnis išgyvenamumas nustatytas tarp sergančių melanoma pacientų, kuriems ši liga diagnozuota vėlyvose stadijose, vyresnio amžiaus žmonių ir kai melanomos gylis buvo daugiau nei 4,00 mm. Moterų ir jaunesnių pacientų melanomos prognozė buvo geresnė nei vyrų ir vyresnio amžiaus žmonių. Melanomos, diagnozuotos ankstyvoje stadijoje ir su nedideliu gyliu, lėmė geresnę išgyvenamumo prognozę, ir šie skirtumai buvo statistiškai reikšmingi. Nugaros / krūties odos melanomos prognozė buvo blogesnė nei kitų anatominių vietų. Mazginė melanoma pasižymėjo prasčiausiais pacientų išgyvenamumo rezultatais, o paviršiumi plintanti ar lentigo maligna iš histologinių tipų išsiskyrė geriausia prognoze. Tačiau sergančiųjų melanoma išgyvenamumo rodiklių skirtumai tarp skirtingų lyčių, amžiaus grupių, lokalizacijų ir histologinių tipų nebuvo statistiškai reikšmingi. Raktažodžiai: melanoma, išgyvenamumas, histologija, anatominės sritys.

Keywords: anatomic sites; histology; melanoma; survival.