[Topinambour - nutritional and medical properties of the Jerusalem artichoke (Helianthus tuberoses L.)]

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2017;23(1):30-36. doi: 10.18544/PEDM-23.01.0071.
[Article in Polish]

Abstract

Topinambour (Helianthus tuberosus L.), also known as the Jerusalem artichoke is a plant, which origins from North America. In XVII century it was brought to the Europe. For ages it was cultivated due to edible tuber and its healing properties.The aim of the article is to present medical properties and application of topinmbour in patient's diet. Many studies were performed on animals to specify medical properties of topinambour. Results show, that topinambour lowers plasma glucose, total cholesterol and triglyceride levels. It is believed that these effects are caused by high level of inulin present it its tuber.Inulin effect on the human organism was assessed in many clinical studies. It is thought it has prebiotic features, lowers plasma glucose and intestinal pH level, which results in higher calcium bioavailability. Additionaly, it has a positive impact on the plasma lipid profile, acts as an immunomodulator, affecting digestive systems' limfatic tissue. Due to its characteristics, it can be used in the diet of obese and type 2 diabetes mellitus patients.Recently, it was discovered that topinambour tuber secretion works as a cytotoxic agent contra breast cancer cells.

Topinambur (Helianthus tuberosus L.), zwany również słonecznikiem bulwiastym, jest rośliną pochodzącą z Ameryki Północnej, skąd przywieziony został do Europy w XVII w. Od wieków hodowany był dla jadalnych bulw i ze względu na swoje właściwości lecznicze.Celem artykułu jest przedstawienie właściwości medycznych oraz zastosowania topinamburu w diecie pacjenta. Na zwierzętach przeprowadzono wiele badań, mających na celu określenie medycznych właściwości topinamburu. W ten sposób wykazano, że topinambur ma właściwości obniżające poziom glukozy, cholesterolu całkowitego oraz triglicerydów w osoczu. Uważa się, że za te efekty odpowiada duża ilość inuliny, zawarta w bulwach. Działanie inuliny na organizm ludzki zostało oceniane w wielu badaniach klinicznych. Uważa się, że inulina ma właściwości prebiotyczne, obniżając stężenie glukozy we krwi oraz powodując spadek pH w jelicie, co zwiększa biodostępność wapnia. Dodatkowo ma pozytywny wpływ na profil lipidowy osocza oraz działa immunomodulująco przez wpływ na tkankę limfatyczną przewodu pokarmowego. W związku ze swoimi właściwościami może być wykorzystana w diecie osób chorujących na cukrzycę typu 2 oraz otyłych. W ostatnich latach odkryto również kolejne zastosowanie topinamburu. Okazało się, że wydzielina z jego bulwy działa cytotoksycznie wobec komórek raka sutka.

Publication types

 • Review

MeSH terms

 • Adult
 • Aged
 • Aged, 80 and over
 • Antineoplastic Agents / pharmacology*
 • Breast Neoplasms / drug therapy*
 • Diabetes Mellitus / drug therapy*
 • Europe
 • Female
 • Helianthus / chemistry*
 • Humans
 • Hypoglycemic Agents / pharmacology*
 • Male
 • Middle Aged
 • Plant Extracts / pharmacology*
 • Plant Tubers / chemistry
 • Plants, Medicinal / chemistry*
 • Prebiotics

Substances

 • Antineoplastic Agents
 • Hypoglycemic Agents
 • Plant Extracts
 • Prebiotics