Damage Control Resuscitation

Chirurgia (Bucur). 2017 Sept-Oct;112(5):514-523. doi: 10.21614/chirurgia.112.5.514.

Abstract

Damage control surgery is a combination of temporizing surgical interventions to arrest hemorrhage and control infectious source, with goal directed resuscitation to restore normal physiology. The convention of damage control surgery largely arose following the discovery of the lethal triad of hypothermia, acidosis, and coagulopathy, with the goal of Damage Control Surgery (DCS) is to avoid the initiation of this "bloody vicious cycle" or to reverse its progression. While hypothermia and acidosis are generally corrected with resuscitation, coagulopathy remains a challenging aspect of DCS, and is exacerbated by excessive crystalloid administration. This chapter focuses on resuscitative principles in the four settings of trauma care: the prehospital setting, emergency department, operating room, and intensive care unit including historical perspectives, resuscitative methods, controversies, and future directions. Each setting provides unique challenges with specific goals of care.

Chirurgia cu controlul daunelor este o asociere de intervenţii chirurgicale temporizate în vederea stopării hemoragiei şi a controlului surselor de infecţie, scopul resuscitării fiind acela de restabilire a fiziologiei normale. Convenţia privind chirurgia cu controlul daunelor s-a dezvoltat în mare odată cu descoperirea triadei letale formate din hipotermie, acidoză şi coagulopatie, scopul Chirurgiei cu Controlul Daunelor (DCS) fiind acela de a evita formarea acestui “cerc vicios” sau de a-i inversa evoluţia. În timp ce hipotermia şi acidoza sunt în general corectate prin resus-citare, coagulopatia rămâne o provocare a DCS, fiind exacerbată de administrarea excesivă de cristaloizi. Acest capitol pune accent pe principiile de resuscitare în cele patru cadre ale îngrijirii traumatice: cadrul prespitalicesc, departamentul de urgenţă, sala de operaţie şi unitatea de terapie intensivă, incluzând perspective istorice, metode de resuscitare, controverse şi direcţii viitoare. Fiecare cadru este asociat cu provocări specifice care determină obiective de îngrijire specifice.

Keywords: REBOA; blood; plasma; resuscitation; thoracotomy; transfusions; wholeblood.

Publication types

  • Review

MeSH terms

  • Acidosis / prevention & control*
  • Blood Coagulation Disorders / prevention & control*
  • Hemorrhage / prevention & control*
  • Humans
  • Hypothermia / prevention & control*
  • Practice Guidelines as Topic
  • Resuscitation / methods*
  • Resuscitation / trends
  • Shock, Hemorrhagic / prevention & control