Thyroid hormones and obesity: a known but poorly understood relationship

Endokrynol Pol. 2018;69(3):292-303. doi: 10.5603/EP.2018.0032.

Abstract

Hormony tarczycy (thyroid hormones, TH) są zaangażowane w wiele różnych procesów biologicznych, wliczając rozwój układu nerwowego, regulację metabolizmu pośredniego oraz zużycie energii. Aktywnie uczestniczą w podstawowym zużyciu energii i termogenezie adaptacyjnej i z tego względu mogą mieć wpływ na masę ciała w przebiegu chorób tarczycy. Otyłość to niezakaźna, przewlekła, zapalna choroba metaboliczna, która implikuje dodatni bilans energetyczny. Tkanka tłuszczowa produkuje szereg hormonów i adipocytokin, takich jak leptyna, które mogą wpływać na stan tarczycy na różnych poziomach. Istnieją dowody na to, że dysfunkcja tarczycy może predysponować do otyłości i odwrotnie, istnieją dowody sugerujące, że otyłość powoduje zmiany dotyczące tarczycy. Celem tej pracy było opisanie związku między układem tarczycy a otyłością. Ponadto w pracy zaprezentowano hipotetyczny model podkreślający znaczenie obwodowej dejodynacji hormonów tarczycy i jego rolę w ustanowieniu dodatniego bilansu energetycznego. Podsumowując, możemy stwierdzić, że relacja między układem tarczycy a otyłością i nadwagą jest złożona i obejmuje wiele poziomów interakcji. Ponadto, poddając ocenie otyłego pacjenta, powinno się rozważyć ocenę funkcji tarczycy, aby uzyskać lepsze i spersonalizowane efekty leczenia.

Keywords: energy balance; iodothyronine deiodinases; obesity; thermogenesis; thyroid hormone metabolism.

Publication types

  • Review

MeSH terms

  • Animals
  • Humans
  • Obesity / metabolism*
  • Obesity / physiopathology
  • Thermogenesis
  • Thyroid Hormones / metabolism*
  • Thyroid Hormones / physiology

Substances

  • Thyroid Hormones