[Potential relationship between juice cleanse diets and eating disorders. A qualitative pilot study]

Orv Hetil. 2018 Jul;159(28):1153-1157. doi: 10.1556/650.2018.31090.
[Article in Hu]

Abstract

Introduction and aim: There are two notable eating behaviors that are not far from having their own category as a mental disorder: the purging disorder, that is already among the DSM-5 non-specific eating disorders, and orthorexia nervosa, when a person is fixating too much on healthy foods. Our purpose is to describe how these can be observed in recreational juice cleanse camps, which are very popular today as an alternative health trend.

Method: The first author recorded her data during multisited ethnographic observations in two Hungarian juice cleanse camps. Based on the diary logs, notes and interviews collected, we will present the motives of eating anomalies that the participants had shown.

Results: The main motive of the camp is "detoxification". The lack of solid food, drastically low calorie intake and lots of physical activity will bring an inevitable change in the body, that is interpreted as toxins leaving the body. Participants have also included deliberate use of laxatives in their everyday routines, with which they associate positive connotations and are linked to the spiritual processes of "letting it go" and "renewal" in the spirit of a holistic approach. The use of symbols in the physiological processes was highly noticeable. Rapid weight loss due to diuresis, the desire for "clean" meals, and "self-rewarding" borrowed from the esoteric-self-help culture are also common motives. Due to the refeeding complications, so far two deaths have been reported by camp organizers.

Conclusions: Both purging disorder and orthorexia nervosa can be well-identified in our observations. This shows that also in the non-clinical environment, there is an institutionalization of eating habits that are dangerous to the health. This "detox" is not only physiologically harmful, but it is not proved to provide long-term help in mental health either. As a solution, we advocate developing an appropriate health communication plan for misconceptions about healthy lifestyle and eating, and also a promotion of psychotherapeutic opportunities. Orv Hetil. 2018; 159(28): 1153-1157.

Absztrakt: Bevezetés és célkitűzés: A kórképpé minősítés előszobájában két, említésre méltó evési viselkedés is van: a DSM-5-ben nemspecifikus evészavarként feltüntetett purgálózavar és az egészségesétel-függőségnek fordított orthorexia nervosa. Célunk annak leírása, hogy ezek miként figyelhetők meg a léböjttáborokban, amelyek alternatív egészségmegőrző trendként igen népszerűek napjainkban. Módszer: Az első szerző két országos léböjttáborban többterepű etnográfiai megfigyeléssel rögzítette adatait. A gyűjtése során készült terepnapló, jegyzetek és interjúk alapján mutatjuk be az evészavartünetek motívumait. Eredmények: A tábor legfőbb motívuma a „méregtelenítés”. A szilárd táplálék nélkülözése s ezáltal igen alacsony kalóriabevitel és fizikai aktivitás során bekövetkező gyors testi változásokat a mérgek távozásának tudják be. A léböjttábor résztvevői beiktatták mindennapos rutinjukba a szándékos hashajtást is, amelyhez pozitív konnotációk társulnak, és a holisztikus szemlélet jegyében az „elengedés” és „megújulás” lelki folyamataihoz kötik. A szimbólumok használata az élettani folyamatokkal kapcsolatban erősen észlelhető volt. A vízvesztésből adódó gyors fogyás lendülete, a tiszta étkezés iránti vágy és az ezoterikus-önsegítő kultúrából kölcsönzött „önjutalmazás” is gyakori motívumok. Az újratáplálásból adódó komplikációk miatt eddig két halálesetet tartanak számon a táborszervezők. Következtetések: Mind a purgálózavarra, mind az orthorexia nervosára találhatók jól beazonosítható leírások. Ez azt mutatja, hogy a klinikumon kívüli környezetben is komoly a valószínűsége olyan evési magatartások intézményesítésének, amelyek az egészségre veszélyesek. A „méregtelenítés” ugyanis nemcsak fiziológiailag lehet káros, de hosszú távú mentális segítségnyújtásra sincs bizonyíték. Megoldásként javasoljuk az egészséges életmódról és étkezésről szóló tévhitekre irányuló megfelelő egészségkommunikációs terv kidolgozását és a pszichoterápiás lehetőségek népszerűsítését. Orv Hetil. 2018; 159(28): 1153–1157.

Keywords: böjtölés; eating disorders; evészavarok; fasting; medical anthropology; orvosi antropológia.

MeSH terms

 • Anorexia Nervosa / physiopathology
 • Anorexia Nervosa / psychology*
 • Appetite / physiology
 • Binge-Eating Disorder / physiopathology
 • Binge-Eating Disorder / psychology*
 • Bulimia Nervosa / physiopathology
 • Bulimia Nervosa / psychology*
 • Camping*
 • Feeding Behavior / psychology*
 • Female
 • Health Behavior
 • Humans
 • Hungary
 • Male
 • Pilot Projects
 • Qualitative Research