Polycystic ovary syndrome (PCOS) and the accompanying disorders of glucose homeostasis among girls at the time of puberty

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2018;24(1):40-44. doi: 10.18544/PEDM-24.01.0101.

Abstract

Polycystic ovary syndrome (PCOS) usually arises during puberty and is marked by insulin resistance, hyperinsulinemia, and hyperandrogenism. The principle is that the diagnosis of PCOS must be based on the presence of at least two of the following three criteria: chronic anovulation, hyperandrogenism (clinical or biological), and polycystic ovaries. The diagnosis of PCOS in adolescents is particularly difficult due to developmental problems in this group. Many symptoms of PCOS, including acne, menstrual irregularities, and hyperinsulinemia, are common in normal puberty. Adolescents with PCOS are at an increased risk of developing health problems later on in life, such as diabetes, cardiovascular disease, and infertility. One should reckon with the frequent occurrence of the PCOS in type 1 diabetes, when the ovaries and the adrenals are exposed to excessive insulin concentrations. Ovarian hyperandrogenism is common in adolescent girls with type 1 diabetes. Methods of treatment for an adolescent with PCOS include diet and exercise. Metformin is commonly used in young girls and adolescents with PCOS as first-line monotherapy or in combination with anti-androgen medications.

Zespół policystycznych jajników (PCOS) zwykle pojawia się w okresie dojrzewania i charakteryzuje się występowaniem insulinooporności, hiperinsulinemii i hiperandrogenizmu. Przyjęta jest zasada, że diagnoza PCOS musi opierać się na obecności co najmniej dwóch z trzech następujących kryteriów: przewlekłego braku owulacji, hiperandrogenizmu (klinicznego lub biologicznego) i policystycznych jajników. Rozpoznanie PCOS u nastolatek jest szczególnie trudne. Wiele objawów PCOS, w tym trądzik, zaburzenia miesiączkowania i hiperinsulinemia, są częste w okresie dojrzewania. U nastolatek z PCOS istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych w późniejszym życiu, takich jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i niepłodność. Należy liczyć się z częstym występowaniem PCOS w cukrzycy typu 1, gdy jajniki i nadnercza są narażone na nadmierne stężenia insuliny. Hiperandrogenizm pochodzenia jajnikowego występuje często u nastolatek z cukrzycą typu 1. Leczenie młodzieży z PCOS obejmuje dietę i ćwiczenia fizyczne. Metformina jest powszechnie stosowana u młodych dziewcząt z PCOS w monoterapii pierwszego rzutu lub w połączeniu z lekami przeciwandrogenowymi.

Keywords: hyperandrogenism, polycystic ovary syndrome, insulin resistance, diabetes.

Publication types

 • Review

MeSH terms

 • Adolescent
 • Diabetes Mellitus, Type 1 / complications*
 • Female
 • Homeostasis / physiology*
 • Humans
 • Hyperinsulinism / complications
 • Hyperinsulinism / etiology*
 • Hyperinsulinism / physiopathology
 • Hyperinsulinism / therapy
 • Hypoglycemic Agents / therapeutic use*
 • Insulin Resistance / physiology
 • Metformin / therapeutic use*
 • Polycystic Ovary Syndrome / complications
 • Polycystic Ovary Syndrome / drug therapy*
 • Polycystic Ovary Syndrome / physiopathology*
 • Puberty / physiology
 • Sexual Maturation / physiology

Substances

 • Hypoglycemic Agents
 • Metformin