Anterior cerebral artery infarcts; two years follow-up study

Ideggyogy Sz. 2018 Sep 30;71(9-10):331-336. doi: 10.18071/isz.71.0331.

Abstract

Background and purpose: Anterior cerebral infarct (ACA) infarcts are reported very rare that is due to the compensatory collateral circulation provided by the anterior communicating artery. There are very few studies reporting the long-term follow-up results of ACA infarcts regarding their aetiology, clinical features and prognosis. Most studies reported in the literature vary between several months to one year.

Methods: A total of 27 patients with ACA infarcts were registered (14 women and 13 men). The mean age of the patients was 68.5 (age range: 45-89 years).

Results: Bilateral ACA infarcts were reported in four patients (14.8%), right ACA infarct in 11 (40%) patients and left ACA infarct in 12 patients (44%). During the initial examination 15 patients (55.5%) were found to have apathy, 13 patients (48%) had incontinence, nine patients (33.3%) had primitive reflexes, 11 patients (40.7%) had aphasia, while six patients (22.2%) were found to suffer from neglect. At the end of one-year follow-up, five patients (22.7%) were reported to have apathy, 6 patients (27.2%) had incontinence, one patient (4.5%) had primitive reflexes, while one patient (4.5%) was found to have permanent aphasia, and no patients was found to suffer from neglect.

Conclusion: Here we present our clinical data regarding the aetiology, specific clinical characteristics (including the speech disorders) and prognosis of 27 patients with ACA infarcts during a relatively longer follow-up period (3 months - 30 months) in compared to previous literature. We show that there are differences in the etiological factors of ACA infarcts between the Asian and European communities. Regarding speech disorders which are frequently reported during ACA infarcts, our study results are in agreement with other studies suggesting that this clinical picture is more than a real aphasia and associated with general hypokinesia and reduction in psychomotor activity.

Background and purpose: Az arteria cerebri anterior (ACA) infarktusai az arteria communicans anterior által biztosított párhuzamos keringés következtében nagyon ritkák. Nagyon kevés vizsgálat foglalkozik az ACA infarktusainak hosszú távú utánkövetési eredményeivel, etiológiájával, klinikai sajátosságaival, prognózisával. A szakirodalomban a legtöbb tanulmány néhány hónaptól egy évig tartó utánkövetésről számol be.

Methods: Összesen 27, ACA-infarktust szenvedett beteg vett részt a vizsgálatban (14 nő, 13 férfi). A 45-89 éves kor közötti betegek átlagos életkora 68,5 év volt.

Results: Négy beteg (14,8%) esetében kétoldali ACA-infarktus, 11 beteg (40%) esetében jobb, 12 beteg (44%) esetében bal oldali ACA-infarktus következett be. Az első kivizsgálás során 15 betegnél (55,5%) apátia, 13 betegnél (48%) incontinentia, 11 betegnél (40,7%) aphasia, kilenc betegnél (33,3%) primitív reflex volt kimutatható, hat beteg (22,2%) elhanyagolástól szenvedett. Az egyéves utánkövetési periódus végén öt betegnél (22,7%) apátia, hat betegnél (27,2%) incontinentia, egy betegnél (4,5%) primitív reflex és egy betegnél (4,5%) tartós aphasia volt kimutatható, továbbá egyetlen beteg sem szenvedett elhanyagolástól.

Conclusion: A korábbi szakirodalomhoz képest viszonylag hosszú távú (három hónap - 30 hónap) utánkövetéses vizsgálat eredményeit mutatjuk be 27, ACA-infarktust szenvedett beteg esetében, a klinikai adatok feltárják az etiológiát, a speciális klinikai tünettant (ezen belül a beszédzavarokat is) és a prognózist. Bemutatjuk, hogy az ázsiai és az európai populációk esetében eltérés figyelhető meg az ACA-infarktus etiológiai tényezői között. Az ACA-infarktusok során gyakorta bekövetkező beszédzavarokkal kapcsolatban a vizsgálat eredményei összhangban vannak azokkal a korábbi megállapításokkal, miszerint ez a klinikai kép több, mint valódi aphasia, és általános hypokinesiával, valamint a pszichomotoros aktivitás csökkenésével jár együtt.

Keywords: Rankin scores; TOAST classification; anterior cerebral artery infarct; motor dysfunction; neurocognitive dysfunction.

MeSH terms

  • Aged
  • Aged, 80 and over
  • Anterior Cerebral Artery*
  • Female
  • Follow-Up Studies
  • Humans
  • Infarction, Anterior Cerebral Artery / diagnosis*
  • Male
  • Middle Aged