[Transgenic mice as models to study the influence of polyunsaturated fatty acids on metabolism]

Postepy Biochem. 2018 Jun 30;64(1):21-28. doi: 10.18388/pb.2018_101.
[Article in Polish]

Abstract

The mouse is a popular animal model employed for studying metabolic alterations. The generation of fat-1 transgenic mice by Professor Jing X. Kang and collaborators has revolutionised the omega-3 research. Fat-1 mice are able to convert omega-6 fatty acids to omega-3 fatty acids due to gene fat-1 from Caenorhabditis elegans that encodes an omega-3 fatty acids desaturase. This mice model can endogenously synthesize omega-3 PUFA without ALA intake and the balancing quantity and quality of various confounding factors of different diets. Next, novel transgenic mice - "Omega mice" with the expression of the fat-1 and fat-2 transgenes were created to produce both omega-6 and omega-3 PUFA from a diet containing saturated fat or carbohydrates with essential fatty acids deficiency. Both transgenic mice are utilities for studying molecular mechanisms of omega-3 fatty acids and their metabolites in tumorigenesis and inflammatory disorders.

Mysz jest popularnym modelem zwierzęcym wykorzystywanym w badaniach przemian metabolicznych. Dla badań metabolizmu kwasów tłuszczowych istotnym krokiem było stworzenie przez profesora Jing X. Kang transgenicznych myszy tzw. myszy fat-1 zdolnych do konwersji kwasów omega-6 do kwasów omega-3 dzięki wprowadzeniu genu desaturazy omega-3 z Caenorhabditis elegans. Zastosowanie takiego modelu, endogennie syntetyzującego kwasy omega-3 umożliwia prowadzenie badań bezpośredniego wpływu kwasów omega-3 na organizm z pominięciem konieczności precyzyjnego dawkowania kwasów omega-3 i omega-6 w diecie oraz bilansowania paszy pod kątem innych jej składników. Z wykorzystaniem myszy fat-1 wytworzono transgeniczne myszy ,,Omega” wykazujące ekspresje genów kodujących desaturazy fat-1 i fat-2, w efekcie czego zwierzęta te posiadają zdolność syntezy kwasów omega-6 i omega-3 z węglowodanów i nasyconych kwasów tłuszczowych dostępnych w diecie. Oba modele zwierzęce znajdują szczególne zastosowanie w badaniach dotyczących wpływu dostępności kwasów omega-3 w tkankach na procesy nowotworzenia, profilaktykę zaburzeń homeostazy glukozy i otyłości oraz przebieg i modulację procesów zapalnych.

MeSH terms

 • Animals
 • Carcinogenesis
 • Fatty Acids, Omega-3 / metabolism
 • Fatty Acids, Omega-6 / metabolism
 • Fatty Acids, Unsaturated / metabolism*
 • Inflammation
 • Mice
 • Mice, Transgenic / genetics
 • Mice, Transgenic / metabolism*
 • Models, Animal*

Substances

 • Fatty Acids, Omega-3
 • Fatty Acids, Omega-6
 • Fatty Acids, Unsaturated