Unexpected Hepatic Uptake of Tc-99m-MAA in Lung Perfusion Scintigraphy in a Patient with End-stage Renal Disease

Mol Imaging Radionucl Ther. 2019 Mar 19;28(1):27-29. doi: 10.4274/mirt.galenos.2018.55264.

Abstract

Extra-pulmonary accumulation of Tc-99m-macroaggregated albumin (MAA) is described as uptake areas out of the lung in perfusion scintigraphy. If the particles spread throughout the body before reaching the lung via venous collaterals or due to right-to-left shunt, or if the particles are too small to occlude the pulmonary capillaries, then the agent can be seen at different locations of the body. Extra-pulmonary accumulation of Tc-99m-MAA can be detected mostly in the liver as well as in the brain, kidney, thyroid, myocardium, spleen and vertebra. Herein, we present lung scanning images with unexpected hepatic accumulation of Tc-99m-MAA. This pulmonary perfusion scintigraphy was performed in a patient with end-stage renal disease due to dyspnea in the post-operative period of kidney transplantation

Tc-99m-kümelenmiş albüminin (MAA) ekstrapulmoner birikimi, akciğer perfüzyon sintigrafisinde akciğer dışında radyoaktif madde tutulumu olması şeklinde tanımlanır. Eğer Tc-99m-MAA partikülleri venöz kollateraller sayesinde ya da sağdan sola şant nedeniyle akciğere ulaşamadan vücuda yayılırsa veya partiküller akciğer kapillerini tıkayamayacak kadar küçük ise radyoaktif ajan vücudun farklı alanlarında izlenebilir. Tc- 99m-MAA’nın ekstrapulmoner birikimi en sık karaciğerde izlenmekle birlikte, literatürde bazı çalışmalarda beyin, böbrek, tiroid, miyokard, dalak ve vertebralarda da gösterilmiştir. Burada, Tc-99m-MAA’nın beklenmedik hepatik birikiminin tespit edildiği akciğer perfüzyon sintigrafisi görüntülerini sunuyoruz. Bu akciğer perfüzyon sintigrafisi, son dönem böbrek yetmezliği bulunan bir hastaya böbrek transplantasyonu operasyonu sonrası döneminde gelişen nefes darlığı nedeniyle uygulanmıştır.

Keywords: Tc-99m-macroaggregated albumin; perfusion scintigraphy; collateral circulation; liver; end-stage renal disease.