Doughnut Shaped Parathyroid Adenoma

Mol Imaging Radionucl Ther. 2019 Mar 19;28(1):41-43. doi: 10.4274/mirt.galenos.2018.06977.

Abstract

A 52-year-old woman presented with a complaint of neck swelling. The patient showed signs of hyperparathyroidism: hypercalcemia, and hypophosphatemia. Tc-99m MIBI dual-phase parathyroid scintigraphy and SPECT revealed increased activity in a regular-bordered, “doughnut”-shaped mass on the left side of the thyroid gland with a central hypoactive area. The cervical ultrasound identified a mixed echoic thyroid nodule with a central large cystic portion, and no parathyroid gland abnormality. Total thyroidectomy and parathyroid exploration was performed. Pathological evaluation of the resected thyroid specimen reported a giant intra-thyroidal hemorrhagic parathyroid adenoma.

Boyunda şişlik şikayeti ile başvuran elli iki yaşında kadın hastada hiperkalsemi, hipofosfatemi ile hiperparatiroidizm saptandı. Yapılan Tc-99m MIBI dual faz paratiroid sintigrafisinde ve SPECT çalışmasında tiroid bezinin sol lobunu kaplayan, ortasında hipoaktif alanlar izlenen, artmış aktivite tutulumu gösteren “doughnut” görünümlü lezyon izlendi. Boyun ultrasonografide sol lobun üst ve orta kesiminde ortasında kistik komponent görülen, karışık ekoda tiroid nodülü gözlendi, ancak paratiroid patolojisi izlenmedi. Hastaya total tiroidektomi ve paratiroid eksplorasyonu yapıldı. Tiroid cerrahi spesimeninin patolojik deperlendirmesi dev intratiroidal hemorajik paratiroid adenomu olarak raporlandı.

Keywords: Parathyroid adenoma; Tc-99m sestamibi; SPECT.