[Vomiting as a symptom of epilepsy. Panayitopoulos Syndrome - review of the literature and own experience]

Dev Period Med. 2019;23(1):28-33. doi: 10.34763/devperiodmed.20192301.2833.
[Article in Polish]

Abstract

Wymioty są często spotykanym objawem w populacji pediatrycznej. Ich etiologia jest zróżnicowana, począwszy od łagodnych zaburzeń czynnościowych, aż do ciężkich zagrażających życiu chorób układowych. Najczęściej występują w przebiegu chorób przewodu pokarmowego, ale mogą dotyczyć także wielu innych schorzeń zlokalizowanych poza nim. Z uwagi na zróżnicowaną etiologię obejmującą różne układy i narządy niekiedy mogą sprawiać trudności diagnostyczne. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek zespołu Panayiotopou/osa – dziecięcej padaczki potylicznej o wczesnym początku (Early-onset childhood occipital epilepsy). Charakterystyczną cechą tego zespołu są napady z objawami ze strony układu autonomicznego lub występowanie autonomicznych stanów padaczkowych. Dominującymi objawami są wymioty i nudności, które w pierwszej kolejności najczęściej sugerują zapalenie żołądka czy jelit, bądź migrenę lub proces rozrostowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Rzadko w diagnostyce różnicowej bierze się pod uwagę możliwość występowania wymiotów jako elementu napadu padaczkowego. Celem naszej pracy jest zwrócenie uwagi na trudności w zdefiniowaniu właściwej przyczyny nawracających wymiotów. Niejednokrotnie, pomimo szczegółowo zebranego wywiadu oraz szerokiej diagnostyki, dopiero bezpośrednie stwierdzenie charakterystycznych objawów dla danego zespołu pozwala na ustalenie ostatecznego rozpoznania.

Keywords: children; epileptic syndrome; vomiting.

Publication types

  • Case Reports
  • Review

MeSH terms

  • Child
  • Diagnosis, Differential
  • Epilepsies, Partial / complications*
  • Epilepsies, Partial / diagnosis
  • Female
  • Humans
  • Nausea / etiology*
  • Vomiting / etiology*