[Up-to-date classification and multidisciplinary symptoms of Ehlers-Danlos syndromes]

Orv Hetil. 2019 Apr;160(16):603-612. doi: 10.1556/650.2019.31351.
[Article in Hungarian]

Abstract

In this review article, the authors summarize the clinical aspects of the novel classification of Ehlers-Danlos syndrome, which is a group of rare, hereditary connective tissue disorders. The leading symptom of the Ehlers-Danlos syndrome group is joint hypermobility, skin hyperextensibility and generalized tissue fragility. Ehlers-Danlos syndrome displays a high clinical and genetic heterogeneity and harbors many multidisciplinary properties. Certain subtypes only affect the quality of life, while other forms may lead to severe, even fatal vascular or intestinal complications. Last year, based on the data of various international genotype-phenotype correlation studies of large populations, a new classification of the syndrome's clinical subtypes was introduced. The novel international nosology of Ehlers-Danlos syndromes published in 2017 delineates 13 clinical subtypes, describes their genetic background and defines major and minor diagnostic criteria for each subtype. We gathered the complex, multidisciplinary symptoms of Ehlers-Danlos syndromes in a table to assist the diagnosis from a differential diagnostic point of view. In the clinical practice, the proper diagnosis of patients affected by the Ehlers-Danlos syndrome group is essential to give optimal clinical care and to prevent the development of severe complications. Orv Hetil. 2019; 160(16): 603-612.

Absztrakt: A szerzők a ritka, örökletes kötőszöveti betegségek közé tartozó Ehlers–Danlos-szindrómacsoportra vonatkozó korszerű, nemzetközi osztályozáson alapuló klinikai ismereteket foglalják össze. Az Ehlers–Danlos-szindrómacsoport vezető tünete az ízületi hipermobilitás, a bőrhiperextenzibilitás és az általános szöveti fragilitás. Az Ehlers–Danlos-szindróma klinikailag és genetikailag nagyfokú heterogenitást mutató multidiszciplináris jelentőségű betegségcsoport. A szindróma egyes altípusai elsősorban az életminőséget rontják, de bizonyos formái súlyos, fatális kimenetelű vascularis és intestinalis komplikációkhoz vezethetnek. A nemzetközi gyakorlatban nagy esetszámban megvalósult genotípus-fenotípus korrelációs vizsgálatok szolgáltatta adatok alapján a szindróma klinikai alcsoportjainak új osztályozását vezették be. Az Ehlers–Danlos-szindrómák 2017-ben közreadott korszerű, nemzetközi nozológiája 13 klinikai alcsoportot különít el, megadva azok genetikai hátterét, öröklődésmenetét, és definiálja az egyes altípusok major és minor diagnosztikus kritériumrendszerét. Az Ehlers–Danlos-szindrómák összetett, multidiszciplináris tüneteit a differenciáldiagnosztikai gondolkodást segítő összefoglaló táblázatba gyűjtöttük össze. A mindennapi orvosi gyakorlatban az Ehlers–Danlos-szindrómák által érintett betegek azonosítása a klinikai gondozás feladatainak meghatározását és ezáltal a súlyos szövődmények prevencióját szolgálja. Orv Hetil. 2019; 160(16): 603–612.

Keywords: Ehlers–Danlos syndrome; Ehlers–Danlos-szindróma; classification; collagen; connective tissue; histology; hisztológia; kollagén; kötőszövet; osztályozás.

MeSH terms

 • Collagen / chemistry
 • Collagen / genetics
 • Ehlers-Danlos Syndrome / classification*
 • Ehlers-Danlos Syndrome / diagnosis
 • Ehlers-Danlos Syndrome / genetics*
 • Genetic Background
 • Humans
 • Joint Instability / diagnosis
 • Joint Instability / genetics*
 • Molecular Diagnostic Techniques
 • Quality of Life

Substances

 • Collagen