Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation
Review
, 160 (25), 967-972

[Cervical Vertigo - Reality or Fiction?]

[Article in Hungarian]
Affiliations
Review

[Cervical Vertigo - Reality or Fiction?]

[Article in Hungarian]
Ildikó Végh et al. Orv Hetil.

Abstract

The existence of cervical vertigo is still a question under debate. The basic hypothesis of the disease is that the abnormalities of the neck cause dizziness. The name itself is not accurate, as on the basis of the descriptions we cannot talk about true vertigo. The most common symptoms of cervical vertigo are cervical pain or discomfort, imbalance or dizziness and limitation of cervical movement. The origin of the disease is unclear. Based on the literature, there are four most accepted hypotheses: neurovascular, vascular, proprioceptive theory and migraine-associated cervicogenic vertigo. Of these, the neurovascular theory has already been discredited and its existence is clearly disproved. When diagnosing cervical vertigo, we always face the following difficulties: there is no diagnostic method specific to the disease, pathognomic clinical elements are unavailable, no clear therapeutic recommendation exists. The diagnosis of the disease requires the exclusion of alternatives, but the possibility of the existance of psychogenic vertigo causes further difficulties for the clinicians. Regarding the treatment, the combination of manual therapies and vestibular rehabilitation seems to be the most effective. Orv Hetil. 2019; 160(25): 967-972.

Absztrakt: A cervicalis vertigo létezése napjainkban is vita tárgyát képezi. A kórkép alaptézise, hogy a nyak rendellenessége szédülést okoz. Maga az elnevezés nem pontos, hiszen a leírások alapján nem is igazi vertigóról van szó. A cervicalis vertigóra leginkább jellemző tünetek a nyaki fájdalom vagy diszkomfortérzet, az egyensúlyzavar vagy bizonytalanságérzet és a nyaki mozgáskorlátozottság. A kórkép eredete nem tisztázott egyértelműen. A szakirodalom alapján négy, leginkább elfogadott hipotézisről beszélhetünk: neurovascularis, vascularis, proprioceptív elmélet és migrénasszociált cervicalis vertigo. Ezek közül a neurovascularis elmélet már idejétmúlt, létezése egyértelműen megcáfolható. A cervicalis vertigo diagnózisának felállításakor minden esetben az alábbi nehézségekkel szembesülünk: nincs a kórképre specifikus diagnosztikai módszer, cervicalis vertigóra pathognomicus klinikai elemek nem állnak rendelkezésre, egyértelmű terápiás ajánlás nem létezik. A kórkép felállítása kizárásos elven alapul, azonban a pszichogén vertigo lehetősége további nehézségek elé állítja a klinikusokat. Kezelését illetően a manuálterápiás eljárások – vestibularis fejlesztőgyakorlatokkal kombinálva – tűnnek a leginkább célravezetőnek. Orv Hetil. 2019; 160(25): 967–972.

Keywords: cervical; cervicalis; neck pain; nyaki fájdalom; propriocepció; proprioception; vascular; vascularis; vertigo.

Similar articles

 • Symptoms in Cervical Vertigo
  A Thompson-Harvey et al. Laryngoscope Investig Otolaryngol 4 (1), 109-115. PMID 30828627.
  Lacking knowledge of neck disturbance, the symptoms we elicited in our questionnaire suggest that cervical vertigo subjects may resemble migraine subjects who also have e …
 • Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of Cervical Vertigo
  Y Li et al. Pain Physician 18 (4), E583-95. PMID 26218949. - Review
  Cervical vertigo is characterized by vertigo from the cervical spine. However, whether cervical vertigo is an independent entity still remains controversial. In this narr …
 • Clinical Characteristics of Cervicogenic-Related Dizziness and Vertigo
  DA Yacovino et al. Semin Neurol 33 (3), 244-55. PMID 24057828. - Review
  Cervical vertigo has long been a controversial entity and its very existence as a medical entity has advocates and opponents. Supporters of cervical vertigo claim that it …
 • Cervical Vertigo--Reality or Fiction?
  T Brandt. Audiol Neurootol 1 (4), 187-96. PMID 9390801. - Review
  Neck afferents not only assist the coordination of eye, head, and body, but they also affect spatial orientation and control of posture. This implies that stimulation of, …
 • Cervical Vertigo: Historical Reviews and Advances
  B Peng. World Neurosurg 109, 347-350. PMID 29061460. - Review
  Vertigo is one of the most common presentations in adult patients. Among the various causes of vertigo, so-called cervical vertigo is still a controversial entity. Cervic …
See all similar articles

LinkOut - more resources

Feedback