Investigation of Toxoplasma gondii Seropositivity in Uludağ University Hospital between 2009-2016

Turkiye Parazitol Derg. 2019 Oct 7;43(Suppl 1):8-12. doi: 10.4274/tpd.galenos.2019.6076.

Abstract

Objective: The aim of this study is to investigate the distribution of anti-Toxoplasma gondii immunoglobulin G (IgG) and immünoglobulin M (IgM) antibodies in patients with suspected toxoplasmosis admitted to the Practice and Research Center of Health of the Medical Faculty of Uludağ University.

Methods: The blood samples examined for the presence of anti-T. gondii IgG antibody and anti-T. gondii IgM antibody by an enzyme linked fluorescent assay test, anti-T. gondii IgG avidity value was evaluated by VIDAS (BioMérieux, France) kit.

Results: In our study, anti-T. gondii IgG seropositivity in 3311 (30.7%) of 10.603 cases and anti-T. gondii IgM seropositivity in 1423 (9.7%) of 14.618 cases were detected. Seropositivity of anti-T. gondii IgG was 37.5% in women of childbearing age group. The avidity value was high in 56.1% (n=156) and low in 28.9% (n=80) of childbearing age group women with positive anti-T. gondii IgG and anti-T. gondii IgM test.

Conclusion: Especially in regions where seroprevalence is high, we think that pregnant women and women of childbearing age should be investigated in terms of T. gondii antibodies.

Amaç: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kabul edilen toksoplazmoz şüpheli hastalarda anti-Toxoplasma gondii immünoglobulin G (IgG) ve immünoglobulin M (IgM) antikorlarının dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmada gönderilen kan örneklerinde anti-T. gondii IgG ve IgM antikorları enzyme-linked fluorescent assay testi, anti-T. gondii IgG avidite değeri VIDAS (BioMérieux, France) kiti ile çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda, olguların 10,603 olgunun 3311’inde (%30,7) anti-T. gondii IgG, 14,618 olgunun 1423’ünde (%9,7) anti-T. gondii IgM seropozitifliği saptanmıştır. Doğurgan yaş grubu kadınlarda anti-T. gondii IgG seropozitifliği %37,5 olarak saptandı. Hem anti-T. gondii IgG hem de anti-T. gondii IgM testi pozitif saptanan doğurgan yaş grubu kadınların %56,1’inde (n=156) yüksek, %28,9’unda (n=80) düşük avidite değeri saptanmıştır.

Sonuç: Özellikle seropozitifliğin yüksek olduğu bölgelerde gebelerin ve doğurganlık çağındaki kadınların T. gondii antikorları yönünden araştırılması gerektiği kanaatindeyiz.

Keywords: Enfection; Toxoplasmosis; Bursa.

MeSH terms

 • Adolescent
 • Adult
 • Aged
 • Aged, 80 and over
 • Antibodies, Protozoan / blood*
 • Antibody Affinity
 • Child
 • Child, Preschool
 • Female
 • Fluorescent Antibody Technique
 • Hospitalization
 • Hospitals, University
 • Humans
 • Immunoglobulin G / blood*
 • Immunoglobulin M / blood*
 • Infant
 • Male
 • Middle Aged
 • Pregnancy
 • Seroepidemiologic Studies
 • Toxoplasma / immunology*
 • Toxoplasmosis / epidemiology*
 • Toxoplasmosis / immunology
 • Young Adult

Substances

 • Antibodies, Protozoan
 • Immunoglobulin G
 • Immunoglobulin M