Modern health worries in patients with affective disorders. A pilot study

Ideggyogy Sz. 2019 Sep 30;72(9-10):337-341. doi: 10.18071/isz.72.0337.

Abstract

Background - Modern health worries (MHWs) are asso-ciated with various indicators of negative affect, conspiracy theories, and paranormal beliefs in healthy individuals. Purpose - The current pilot study aimed to assess MHWs and indicators of negative affect in patients with affective disorders (N = 66), as well as the possible associations between MHWs and paranoid and schizophrenic tendencies. Results - Compared to somatic patients, psychiatric patients showed higher levels of MHWs, somatosensory amplification, health anxiety, and somatic symptoms. Medium level associations between MHWs and paranoid (r = 0.35, p < 0.01) and schizophrenic (r = 0.37, p < 0.01) tendencies were also revealed. Somatosensory amplification (β = 0.452, p < 0.001) and paranoia (β = 0.281, p < 0.01) significantly contributed to MHWs in multiple linear regression analysis (R2 = 0.323, p < 0.001). Discussion - High (i.e. pathological) levels of negative affect can impact a number of related characteristics. Non-pathological paranoid tendencies might contribute to MHWs. The identification of paranoid tendencies seems to be relevant for the treatment of psychiatric patients exhibiting MHWs. Conclusion - Patients with affective disorders are characterized by higher levels of modern health worries, health anxiety, and somatosensory amplification. Modern health worries are associated with paranoid tendencies.

Célkitűzés - A modernkori egészségféltés a negatív affektivitás indikátoraihoz, összeesküvés-elméletekhez és paranormális hiedelmekhez is kapcsolódik egészséges személyekben. Kérdésfeltevés - A pilot vizsgálat célja a modernkori egészségféltés és a negatív affektivitás indikátorainak felmérése volt pszichiátriai betegek körében. Emellett a modernkori egészségféltés és a paranoid és szkizofrén tendenciák kapcsolatának felderítése is célunk volt. A vizsgálat módszere - Keresztmetszeti kérdőíves vizsgálat. A vizsgálat alanyai - Szorongásos és/vagy hangulatzavarral diagnosztizált betegek (n = 66). Eredmény - A pszichiátriai betegek a szomatikus betegeknél magasabb fokú modernkori egészségféltéssel, szomatoszenzoros amplifikációs tendenciával és egészségszorongással jellemezhetők. A modernkori egészségféltés közepes erősségű kapcsolatot mutatott a paranoid (r = 0,35, p < 0,01) és a szkizofrén (r = 0,37, p < 0,01) tendenciákkal. A többszörös lineáris regressziós elemzésben a szomatoszenzoros amplifikáció (β = 0,452, p < 0,001) és a paranoia (β = 0,281, p < 0.01) járult hozzá szignifikáns mértékben a modernkori egészségféltéshez (R2 = 0,323, p < 0,001). Következtetés - A szorongásos és/vagy hangulatzavarral diagnosztizált betegekre fokozott mértékű egészségféltés, egészségszorongás és szomatoszenzoros amplifikáció jellemző. A modernkori egészségféltéshez paranoid tendencia kapcsolódik.

Keywords: anxiety; depression; modern health worries; negative affect; paranoia.

MeSH terms

  • Anxiety*
  • Attitude to Health*
  • Depression*
  • Humans
  • Mood Disorders / diagnosis
  • Mood Disorders / psychology*
  • Pilot Projects
  • Surveys and Questionnaires