[ECG pearl: transient De Winter sign]

Orv Hetil. 2019 Oct;160(43):1711-1713. doi: 10.1556/650.2019.31537.
[Article in Hu]

Abstract
in En , Hu

A 42-year-old man is presented with acute coronary syndrome and De Winter ECG sign. The De Winter sign is a rare ECG manifestation of proximal LAD occlusion. The ECG sign was misinterpreted and the patient was transmitted to our percutan coronaria intervention centrum with 3 hours delay. The hyperacute T-waves and the precordial ST-depressions disappeared, but the biomarkers showed a marked elevation. Coronary angiography revealed LAD proximal thrombotic dissection treated with a drug-eluting stent. The authors suggest that in patients with this ECG pattern the immediate coronary intervention is the best treatment. Orv Hetil. 2019; 160(43): 1711-1713.

Absztrakt: Egy 42 éves férfi akut coronaria szindróma okozta De Winter-féle EKG-jel miatt került sürgősségi osztályra. Az EKG nem megfelelő interpretációja miatt csak három órával később került a katéteres laboratóriumba. Addigra a hiperakut T-hullámok megszűntek, a praecordialis ST-depresszió regrediált, de a cardialis biomarkerek jelentős emelkedést mutattak. A coronarographia a bal elülső leszálló coronaria proximális thromboticus dissectióját mutatta, amely egy gyógyszerkibocsátó sztenttel lett lefedve. A szerzők azért ismertetik ezt az EKG-jelet, mert ilyen esetben – attól függetlenül, hogy nincs ST-szegmens-eleváció – a javasolható kezelés az azonnali coronariaintervenció. Orv Hetil. 2019; 160(43): 1711–1713.

Keywords: De Winter sign; De Winter-jel; acute coronary syndrome; akut coronaria szindróma; coronariadissectio; coronary dissection.

Publication types

  • Case Reports

MeSH terms

  • Acute Coronary Syndrome / diagnostic imaging*
  • Adult
  • Coronary Angiography / methods*
  • Drug-Eluting Stents / adverse effects*
  • Electrocardiography / methods*
  • Heart / diagnostic imaging
  • Humans
  • Male