[Can dental students and dental care providers in the Netherlands effectively and safely prescribe drugs?]

Ned Tijdschr Tandheelkd. 2020 Mar;127(3):179-187. doi: 10.5177/ntvt.2020.03.19136.
[Article in Dutch]

Abstract

Dentists and dental specialists are qualified to prescribe drugs. In this study, we assessed and compared the pharmacotherapeutic knowledge and skills of final year dental students, dentists and dental specialists in the Netherlands. In 2017, a random sample of these three groups was invited to complete an assessment. The knowledge assessment comprised 40 multiple choice questions covering often prescribed drugs. The skills assessment comprised three patient cases for which participants had to write a treatment plan. For the knowledge assessment, the response rates were 26 (20%) dental students, 28 (8%) dentists and 19 (19%) dental specialists, and for the skills assessment the response rates were 14 (11%) dental students, eight (2%) dentists, and eight (8%) dental specialists. On average, all three groups had inadequate knowledge scores (smaller 80%) and only a small proportion (smaller 30%) of their treatment plans was assessed as correct. These results suggest that dental students, dentists and dental specialists lack prescribing competence, which could be caused by poor pharmacotherapy education during under- and postgraduate dental training.

Tandartsen en tandarts-specialisten zijn bevoegd om geneesmiddelen voor te schrijven. Om het niveau van farmacotherapeutische kennis en vaardigheden van laatstejaars tandheelkundestudenten en tandartsen(-specialisten) in Nederland te onderzoeken en te vergelijken werd in 2017 een steekproef van deze 3 groepen uitgenodigd om een kennistoets en een vaardighedentoets te maken. De kennistoets bestond uit 40 meerkeuzevragen over veel voorgeschreven geneesmiddelen. De vaardighedentoets bestond uit 3 patiëntcasussen waarvoor een behandelplan gemaakt moest worden. In totaal maakten 26 (20%) tandheelkundestudenten, 28 (8%) tandartsen en 19 (19%) tandarts-specialisten de kennistoets en rondden 14 (11%) tandheelkundestudenten, 8 (2%) tandartsen en 8 (8%) tandarts-specialisten de vaardighedentoets af. Gemiddeld hadden de 3 groepen een onvoldoende kennisscore (kleiner 80%) en werd slechts een klein deel (kleiner 30%) van hun behandelplannen als correct beoordeeld. Deze resultaten suggereren dat tandheelkundestudenten en tandartsen(-specialisten) onvoldoende in staat zijn adequaat medicamenten voor te schrijven. Een verklaring hiervoor zou onvoldoende farmacotherapie-onderwijs tijdens de tandheelkundeopleiding en nascholing kunnen zijn.

MeSH terms

  • Dental Care
  • Dentists*
  • Humans
  • Netherlands
  • Students, Dental*
  • Surveys and Questionnaires