The Turkish Neonatal Society proposal for the management of COVID-19 in the neonatal intensive care unit

Turk Pediatri Ars. 2020 Jun 19;55(2):86-92. doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43788. eCollection 2020.

Abstract

Due to immaturity of immune function and the possibility of mother-fetal vertical and aerosol transmissions, neonates are particularly susceptible to the new coronavirus (SARS-CoV-2). Perinatal-neonatal departments should cooperate closely and take integrated approaches, and neonatal intensive care units (NICU) should prepare emergency plans for the coronavirus disease 2019 (COVID-19) as far as possible, so as to ensure the optimal management and treatment of potential victims. During the epidemic of COVID-19, the emergency response plan for the NICU should be based on the actual situation, including diagnosis, isolation, and treatment, as well as available equipment and staffing, and take into account the psychosocial needs of the families and neonatal care staff. In this context of the COVID-19 pandemic, the Turkish Neonatal Society has proposed a protocol with the evidence available at the time of preparation to handle neonates with SARS-CoV-2 infections and outbreaks in NICUs. We hope that this proposal can provide valuable information so medical workers do not have to enter the battlefield alone. At this moment, sharing resources, experiences and lessons, regardless of who you are, is our only chance to win.

Yenidoğanlar, bağışıklık sisteminin immatüritesi ve anne-fetal vertikal ya da damlacık yolu ile bulaş nedenlerinden dolayı yeni koronavirüse (SARS-CoV-2) özellikle duyarlıdırlar. Virüsten etkilenecek muhtemel bireyler için perinatal-neonatal üniteler yakın iletişim içerisinde olmalı ve ortak hareket etmelidirler. Yenidoğan yoğun bakım birimleri koronavirüs 2019 hastalığı (COVID-19) için acil eylem planlamalarını en kısa sürede hazırlamalıdırlar. Yenidoğan yoğun bakım birimlerinin COVID-19 epidemisi sırasındaki acil eylem planları o anki tanı, izolasyon ve tedavi ile ilgili bilgiler, eldeki ekipman ve personel durumu ve personel ile ailelerin psikososyal gereksinimleri gözetilerek hazırlanmalıdır. Türk Neonatoloji Derneği, COVID-19 pandemisi konusunda günümüze kadar olan verileri derleyerek yenidoğanlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve ünitelerde salgına yönelik bir önerge hazırlamıştır. Bu önergenin, sağlık çalışanlarına değerli bilgiler sunmasına ve bu mücadelede kendilerini yalnız hissetmemelerine yardımcı olmasını umuyoruz. Günümüz şartlarında kim olursak olalım kaynaklarımızı, tecrübelerimizi ve öğrendiklerimizi paylaşmak kazanmak için tek şansımız olarak gözükmektedir.

Keywords: COVID-19; Coronavirus; SARS-CoV-2; guideline; neonatal intensive care unit; newborn.

Publication types

  • Review