[Oxidative stress in etiopathogenesis of inflammatory bowel diseases]

Postepy Biochem. 2020 Jun 27;66(2):143-150. doi: 10.18388/pb.2020_324.
[Article in Polish]

Abstract

Inflammatory bowel diseases are a group of chronic diseases of the digestive tract of unknown origin. The etiology of IBD is multifactorial and involves interaction between genetic, environmental and immunological factors with oxidative stress being an inherent part of any one of them. Therefore, the redox equilibrium is crucial to maintain cell homeostasis in the gastrointestinal (GI) tract, which is constantly exposed to large numbers of commensal and pathological bacteria. Distortion of this homeostasis and increase in oxidative stress leads to the propagation of inflammation, mucosal injury in the GI tract and is associated with the development and exacerbation of IBD.

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) stanowią grupę przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego o złożonej i nie do końca poznanej etiologii. Wśród przyczyn ich powstawania znaczną rolę przypisuje się interakcji czynników genetycznych, środowiskowych i immunologicznych, których nieodłącznym elementem jest stres oksydacyjny. Dlatego tak istotne dla zachowania prawidłowej homeostazy komórkowej jest utrzymanie równowagi oksydoredukcyjnej w przewodzie pokarmowym, który jest w stałej ekspozycji na ogromną liczbę bakterii stanowiących część flory jelitowej, jak i patogennych. Zaburzenie tej homeostazy i nasilenie stresu oksydacyjnego prowadzą do propagacji stanu zapalnego, uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz wiążą się zarówno z rozwojem, jak i zaostrzeniami NChZJ.

Publication types

 • Review

MeSH terms

 • Homeostasis
 • Humans
 • Inflammation
 • Inflammatory Bowel Diseases / etiology*
 • Inflammatory Bowel Diseases / metabolism*
 • Inflammatory Bowel Diseases / pathology
 • Intestinal Mucosa / metabolism
 • Intestinal Mucosa / pathology
 • Oxidation-Reduction
 • Oxidative Stress*