Applications of forensic entomology: overview and update

Arch Med Sadowej Kryminol. 2020;70(1):44-77. doi: 10.5114/amsik.2020.97832.

Abstract

Despite the great strides made in fundamental and applied research, forensic entomology is constantly growing and considered to be an interconnected scientific discipline. Indeed, there is shortage in the available scientific literature in comparison to many other legal and biological subjects as well as in the number of forensic entomologists. The main goal of this work is to clarify the importance of forensic entomology by demonstration of their applications; it can provide important information about when, where, and how a particular death occurred. It can also identify the assailant and/or the victim or might highlight in some cases, the victim's state of neglect prior to death. It also aimed to demonstrate the impact of new emerging technologies; encouraging researchers to further pursue this line of research. More multidisciplinary research would lead to better understanding and identifying novel research areas. Consequently, that could meet scientific and legal expectations.

Mimo ogromnych postępów w badaniach podstawowych i stosowanych entomologia sądowa stale się rozwija i jest uznawana za interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy. W zestawieniu z innymi naukami prawnymi i biologicznymi publikacje z zakresu entomologii sądowej są jednak stosunkowo skromne, podobnie jak liczba entomologów sądowych. Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie znaczenia entomologii sądowej przez omówienie jej zastosowań, czynności podejmowane przez entomologów mogą bowiem dostarczać istotnych informacji dotyczących czasu, miejsca i przyczyny śmierci, ułatwiać identyfikację sprawców i/lub ofiar przestępstwa, a w niektórych przypadkach także określać stan zaniedbania ofiar przed śmiercią. W pracy omówiono też możliwość wykorzystywania zdobyczy najnowocześniejszych technologii. Interdyscyplinarność prac badawczych umożliwi dalsze zgłębianie tej dziedziny, przyczyniając się do wytyczania nowych obszarów badań z korzyścią dla rozwoju nauki oraz zastosowań kryminalistycznych.

Keywords: PMI; death investigation; identification; species; insects.

MeSH terms

  • Animals
  • Forensic Entomology*
  • Forensic Medicine
  • Humans
  • Insecta
  • Postmortem Changes*
  • Specimen Handling*